Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘religion’

Konflikten i Cypern har resulterat i en mer än 40 år lång ockupation. Religion hävdas ofta vara utgångspunkten för konflikten och orsaken till motsättningarna.

Socialdemokrater för tro och solidaritet driver ett projekt på Cypern med målet att religionen ska fungera som konfliktlösare. Under Almedalsveckan 2012 genomfördes ett seminarium, där de hittillsvarande erfarenheterna från projektet presenteras. Seminariet är på engelska, och kan i efterhand ses här:

 

Vi kommer att lägga ut veckans övriga seminarier här på bloggen under veckan, för att så många som möjligt ska kunna få del av de aktiviteter förbundet genomförde under årets Almedalsvecka

Annonser

Read Full Post »

Som de andra rödgröna partiledarna besökte Mona Sahlin Visby Domkyrka på kvällen efter sitt tal för ett Nikodemussamtal som blir mer personligt än andra intervjuer och paneler under veckan, i Svenska kyrkans regi. Det blev ett samtal som började med den kanske väl uttjatade frågan om hur man skiljer på privatliv och offentlighet, men sen blev det flera andra frågor. Bland annat berättade hon om en resa till Mellanöstern, där hon visats runt i gamla Jerusalem av lutherska palestinska biskopen Munin Younan och sett hur kristna, muslimer och judar lever tillsammans där. ”Hoppet om fred i Mellanöstern lever inte trots religionerna, utan på grund av dem”, slog hon fast.

Read Full Post »

Evert Svensson, Sverige och Marianne Uri Overland, Norge, i samspråk i Cordobas moské/katedral

Evert Svensson, Sverige och Marianne Uri Overland, Norge, i samspråk i Cordobas moské/katedral

I helgen har, som ni kanske sett här på bloggen, den internationella organisationen för religiösa socialister, en del av socialistinternationalen, hållit kongress i Cordoba, Spanien. Idag beslutades att nästa kongress, år 2012, för första gången sedan 1989 ska hållas i Stockholm och arrangeras av Broderskapsrörelsen.

– Jätteskoj! Det blir ett utmärkt tillfälle att i globaliseringens tid diskutera hur människor från alla religioner kan samarbeta för att bygga samhällen där alla kan trivas och förverkliga sig själva säger Lars G Linder, förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen.

Läs pressmeddelandet här.

Se fler bilder från kongressen här: http://bildbank.broderskap.se

Read Full Post »

Abdulkader Habib talar inför ILRS kongress vid casa de la plaza de la Concha i Córdoba. Bakom honom syns kristna och judiska bekännare som talade strax före.

Abdulkader Habib talar inför ILRS kongress vid casa de la plaza de la Concha i Córdoba. Bakom honom syns kristna och judiska bekännare som talade strax före.

Allah Akbar, Allah är större, Gud är större än allt annat. Allah är större i sin generositet och barmhärtighet. Rättvisa är en av Allahs 99 egenskaper eller namn.

Vi är i första hand människor sen muslimer, kristna eller judar.

Gud talar i många verser till människan och till alla människor. Ofta handlar det om frågor som berör oss alla, oavsett vilken tro eller etnicitet vi har.

I Koranen talar Gud om allas ansvar av att garantera religionsfrihet och alla religioners helgedomars säkerhet. Vi har ett gemensamt ansvar för att skydda varandras rätt till tro och våra respektive heliga platser.

Gud säger i Koranen [22:40] de som i strid mot all rätt jagas bort från sina hem därför att de säger: ”Gud är vår Herre!” Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak – hos Gud ligger all styrka, all makt.

Profeten Muhammed hade en dröm, en önskan, han sa; om jag hade levt före islam skulle jag velat vara en del av ”Helf Alfudol”. Helf Alfudol var en allians för godhet, där man slöt en överenskommelse att skydda de svaga, de fattiga och upprätthålla rättvisan i Mekka. Mänskliga rättigheter, social rättvisa och jämlikhet måste betraktas som grunden till alla våra olika trosuppfattningar, och den delen av tron kan vi utöva tillsammans.

Cordobas smala gator och historiska mångfacetterade byggnader berättar om en tid då Azzan, en bön från muslimer, judar och kristna ekade och livet präglades av en mångfald av tro och rikt kulturliv. Cordoba visar att ingen av de abrahamitiska religionerna är främmande i Europa, att Islam och Judendom är lika mycket europeiska religioner som Kristendom.

Cordoba är inte bara historia utan nu och framtid. Vi judar, kristna och muslimer har alla möjligheter att visa att det som förenar oss är mer än det som skiljer oss åt.

Vi tillsammans måste visa vägen och vara solidariska med varandra och inkludera de exkluderade.

Abdulkader Habib
medlem i den svenska delegationen i ILRS kongress i Cordoba 9-11 oktober 2009

___

Mer om ILRS kongress och broderskapsrörelsens närvaro här, här, här och här.

Read Full Post »

En paus under ILRS kongress i Córdoba

En paus under ILRS kongress i Córdoba

The International League of Religious Socialist, ILRS, heter Broderskapsrörelsens motsvarighet på global nivå. Den organiserar kristna och andra troende socialdemokrater med koppling till de partier som är anslutna till socialistinternationalen. Vart tredje år träffas detta nätverk till kongress. Det är orsaken till att jag den här helgen befinner mig i Cordoba i Spanien.

Cordoba är en väl vald plats. Detta var en gång centrum för det västliga muslimska kalifatet och den nuvarande katedralen i Cordoba var tidigare en fantastisk vacker och levande moské, och innan muslimerna kastades ut ur Spanien förmodligen lika viktig som sin motsvarighet i Damaskus.

De vackra byggnaderna är en påminnelse om den multikulturalism, tolerans och samexistens som en gång fanns mellan alla de tre abrahamitiska religionerna i Andalusien. Men efter 1492 var iberiska halvön ett i huvudsak homogent katolskt område, vilket alltjämt präglar och formar Spanien. Idag finns cirka 40.000 muslimer i Spanien, vilket är färre än en promille. Att jämföras med Sveriges nära fem procent, eller cirka 400.000 människor med muslimsk bakgrund.

De kristna socialdemokraterna har varit få och och svaga i Spanien – av liknande orsaker som att vi varit jämförelsevis många och starka i Sverige. Den katolska kyrkan har varit konservativ och socialistpartiet militant sekulärt, vilket länge kvävde kristna socialister i spanien, medan det i Sverige ledde till att vi organiserade oss. Men under senare år har bilden förändrats. Relationerna mellan parti och kyrka har förbättrats, de kristna socialisterna blivit aktiva och organiserade. Och i helgens kongress kom både utrikesminister Moratinos och talmannen Bono ut med sina dubbla övertygelser – kristna och socialister.

Dimas, Kuba, Bev, Storbrittannien, Maria och Marianne, Norge. Fyra av deltagarna på kongressen

Dimas, Kuba, Bev, Storbrittannien, Maria och Marianne, Norge. Fyra av deltagarna på kongressen

Broderskapsrörelsen är i ILRS lite av vad USA är i FN. Vi är den största och mest välorganiserade medlemsorganisationen. Det är ett av skälen till att det anses självklart att det är en svensk som är ordförande. Det var under många år Evert Svensson, som följdes av Pär-Axel sahlberg för sex år sedan och som förväntas efterträdas av Cecilia Dalman-Eek, vid valet senare idag.

ILRS är öppet för alla religiösa riktningar. Många medlemmar är europeiska och av historiska skäl kristna. Men generalsekreteraren är amerikansk jude och flera av de europeiska grenarna har inlett samma resa som Broderskapsrörelsen och välkomnat människor av olika tro att engagera sig.

Läs mer om ILRS och kongressen här. PA Sahlbergs bloggpost om kongressen här och vårt tidigare pressmeddelande här.

__

Tips: Dagen om att var fjärde människa är muslim (i Sverige röstar 90% av muslimerna på vänsterblocket) och att Obama lovar homosexuella mer rättigheter.

Read Full Post »

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Christianos en el PSOE eller Christianos Socialistas (Kristna socialdemokrater) är värdar för ILRS:s möte i oktober, kongressen hålls i Cordoba 10-11 oktober. International League of Religious Socialists finns i tjugo länder och är associerad medlem i Socialistinternationalen. Broderskapsrörelsen är en våra viktigaste och starkaste medlemmar.

“Global Crisis and Spirituality – strengthening alliances with Faith and Social Justice” är årets tema och vi följer upp förra kongressen då vi talade om social globalisering.

Våra värdar är spännande. Det är vår yngsta medlemsorganisation, andra har funnits i hundra år. Den startade som en lokal grupp i Baskien där socialdemokratiska medlemmar såg behov av att mötas kring politik, men också kring sin tro. I det starkt katolska Spanien har konflikten mellan kyrkan, som ställde sig alltför nära diktatorn Franco, och socialdemokratin varit djup. Socialdemokraterna har tagit konflikten med kyrkan om skolan, som i hög grad sköts av kyrkan, men staten betalar, och etiska frågor som abort, äktenskap, homosexuellas ställning etc.

De kristna socialdemokraterna i Baskien har jobbat hårt för att få partiet med sig. Att det inte är mellan vänstern och kyrkan som gränslinjen ska dras utan mellan progressiva människor och konservativa. ILRS har bidraget till den baskiska gruppens arbete och nu, sedan flera år, har partiet gett de nya kristna socialdemokraterna sitt stöd och uppmuntrat dem att starta grupper i hela Spanien, uppmuntra människor att se hur väl tron och politiken hör samman och bygga broar i det spanska samhället. Gruppens ordförande är nu rådgivare till premiärminister Zapatero och då vår globala kongress möts i oktober samlas också den nationella gruppen för första gången, på samma plats. Spanska utrikesministern, Moratinos, kommer och talar och de baskiska pionjärerna har chans att se sin organisation manifesteras för första gången.

Vi hoppas och tror att spanjorerna också kommer att bli ett viktigt brohuvud för vårt globala broderskapsarbete i latinamerikanska länder.

Broderskapare från Sverige kommer att finnas på plats och vi kommer att göra stort nummer av platsen; Cordoba i Andalusien, där en gång muslimer, judar och spanska katoliker levde sida vid sid och byggde ett gott samhälle. Det blir vårt svenska bidrag till den annars katolska dominansen i Spanien. Manifestet för den kristna vänstern kommer att presenteras och vårt arbete tillsammans med muslimer i Sverige kommer att uppmärksammas.

Det är ett banbrytande arbete som våra kamrater i Spanien har gjort. Jag kommer att avgå som ordförande efter sex år, 2003 tog jag över efter Evert Svensson. Vi har förhoppningar om ytterligare en svensk ordförande i raden. Nuvarande viceordföranden kommer från Sydafrika respektive Storbritannien.

PA Sahlberg
President ILRS, fd riksdagsledamot, pastor i Metodistkyrkan

Läs vårt pressmeddelande och se listan på ombuden här på Newsdesk.

Kolla också artikeln om den nya webbkyrkan här och om diskussionerna om äktenskapsfrågan när kyrkomötet öppnades här (Wejryd hoppas liksom vi att frågan snart är utagerad, att den inte kommer bli lika segdragen som kvinnoprästmotståndet).

Read Full Post »

I dagens människor och tro i P1 finns idag ett intressant samtal mellan Jan Eliansson och KG Hammar om religion i dagens konflikter, som jag vill tipsa er att lyssna på. Vårt kongressbeslut om stopp för vapenexport är dessutom något som tas upp som notis i slutet av programmet och i Världen idag finns debattartikeln ”Broderskap visar väg till stopp av vapenexport”.

I UNT publicerades nyligen en artikel om våra två styrelseledamöter från Uppsala och på HelaGotland.se finns artikeln ”Broderskapare om Afghanistan” och Christer Engelhardts ledare som kommenterar vår kongress. Kolla också Lokaltidningen i Malmö som har två artiklar om vårt beslut om att politiskt och historiskt erkänna folkmordet på kristna 1915. Här och här.

Read Full Post »

Older Posts »