Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Inlägg märkta ‘religion’

Konflikten i Cypern har resulterat i en mer än 40 år lång ockupation. Religion hävdas ofta vara utgångspunkten för konflikten och orsaken till motsättningarna.

Socialdemokrater för tro och solidaritet driver ett projekt på Cypern med målet att religionen ska fungera som konfliktlösare. Under Almedalsveckan 2012 genomfördes ett seminarium, där de hittillsvarande erfarenheterna från projektet presenteras. Seminariet är på engelska, och kan i efterhand ses här:

 

Vi kommer att lägga ut veckans övriga seminarier här på bloggen under veckan, för att så många som möjligt ska kunna få del av de aktiviteter förbundet genomförde under årets Almedalsvecka

Read Full Post »

Som de andra rödgröna partiledarna besökte Mona Sahlin Visby Domkyrka på kvällen efter sitt tal för ett Nikodemussamtal som blir mer personligt än andra intervjuer och paneler under veckan, i Svenska kyrkans regi. Det blev ett samtal som började med den kanske väl uttjatade frågan om hur man skiljer på privatliv och offentlighet, men sen blev det flera andra frågor. Bland annat berättade hon om en resa till Mellanöstern, där hon visats runt i gamla Jerusalem av lutherska palestinska biskopen Munin Younan och sett hur kristna, muslimer och judar lever tillsammans där. ”Hoppet om fred i Mellanöstern lever inte trots religionerna, utan på grund av dem”, slog hon fast.

Read Full Post »

Evert Svensson, Sverige och Marianne Uri Overland, Norge, i samspråk i Cordobas moské/katedral

Evert Svensson, Sverige och Marianne Uri Overland, Norge, i samspråk i Cordobas moské/katedral

I helgen har, som ni kanske sett här på bloggen, den internationella organisationen för religiösa socialister, en del av socialistinternationalen, hållit kongress i Cordoba, Spanien. Idag beslutades att nästa kongress, år 2012, för första gången sedan 1989 ska hållas i Stockholm och arrangeras av Broderskapsrörelsen.

- Jätteskoj! Det blir ett utmärkt tillfälle att i globaliseringens tid diskutera hur människor från alla religioner kan samarbeta för att bygga samhällen där alla kan trivas och förverkliga sig själva säger Lars G Linder, förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen.

Läs pressmeddelandet här.

Se fler bilder från kongressen här: http://bildbank.broderskap.se

Read Full Post »

Abdulkader Habib talar inför ILRS kongress vid casa de la plaza de la Concha i Córdoba. Bakom honom syns kristna och judiska bekännare som talade strax före.

Abdulkader Habib talar inför ILRS kongress vid casa de la plaza de la Concha i Córdoba. Bakom honom syns kristna och judiska bekännare som talade strax före.

Allah Akbar, Allah är större, Gud är större än allt annat. Allah är större i sin generositet och barmhärtighet. Rättvisa är en av Allahs 99 egenskaper eller namn.

Vi är i första hand människor sen muslimer, kristna eller judar.

Gud talar i många verser till människan och till alla människor. Ofta handlar det om frågor som berör oss alla, oavsett vilken tro eller etnicitet vi har.

I Koranen talar Gud om allas ansvar av att garantera religionsfrihet och alla religioners helgedomars säkerhet. Vi har ett gemensamt ansvar för att skydda varandras rätt till tro och våra respektive heliga platser.

Gud säger i Koranen [22:40] de som i strid mot all rätt jagas bort från sina hem därför att de säger: ”Gud är vår Herre!” Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak – hos Gud ligger all styrka, all makt.

Profeten Muhammed hade en dröm, en önskan, han sa; om jag hade levt före islam skulle jag velat vara en del av ”Helf Alfudol”. Helf Alfudol var en allians för godhet, där man slöt en överenskommelse att skydda de svaga, de fattiga och upprätthålla rättvisan i Mekka. Mänskliga rättigheter, social rättvisa och jämlikhet måste betraktas som grunden till alla våra olika trosuppfattningar, och den delen av tron kan vi utöva tillsammans.

Cordobas smala gator och historiska mångfacetterade byggnader berättar om en tid då Azzan, en bön från muslimer, judar och kristna ekade och livet präglades av en mångfald av tro och rikt kulturliv. Cordoba visar att ingen av de abrahamitiska religionerna är främmande i Europa, att Islam och Judendom är lika mycket europeiska religioner som Kristendom.

Cordoba är inte bara historia utan nu och framtid. Vi judar, kristna och muslimer har alla möjligheter att visa att det som förenar oss är mer än det som skiljer oss åt.

Vi tillsammans måste visa vägen och vara solidariska med varandra och inkludera de exkluderade.

Abdulkader Habib
medlem i den svenska delegationen i ILRS kongress i Cordoba 9-11 oktober 2009

___

Mer om ILRS kongress och broderskapsrörelsens närvaro här, här, här och här.

Read Full Post »

En paus under ILRS kongress i Córdoba

En paus under ILRS kongress i Córdoba

The International League of Religious Socialist, ILRS, heter Broderskapsrörelsens motsvarighet på global nivå. Den organiserar kristna och andra troende socialdemokrater med koppling till de partier som är anslutna till socialistinternationalen. Vart tredje år träffas detta nätverk till kongress. Det är orsaken till att jag den här helgen befinner mig i Cordoba i Spanien.

Cordoba är en väl vald plats. Detta var en gång centrum för det västliga muslimska kalifatet och den nuvarande katedralen i Cordoba var tidigare en fantastisk vacker och levande moské, och innan muslimerna kastades ut ur Spanien förmodligen lika viktig som sin motsvarighet i Damaskus.

De vackra byggnaderna är en påminnelse om den multikulturalism, tolerans och samexistens som en gång fanns mellan alla de tre abrahamitiska religionerna i Andalusien. Men efter 1492 var iberiska halvön ett i huvudsak homogent katolskt område, vilket alltjämt präglar och formar Spanien. Idag finns cirka 40.000 muslimer i Spanien, vilket är färre än en promille. Att jämföras med Sveriges nära fem procent, eller cirka 400.000 människor med muslimsk bakgrund.

De kristna socialdemokraterna har varit få och och svaga i Spanien – av liknande orsaker som att vi varit jämförelsevis många och starka i Sverige. Den katolska kyrkan har varit konservativ och socialistpartiet militant sekulärt, vilket länge kvävde kristna socialister i spanien, medan det i Sverige ledde till att vi organiserade oss. Men under senare år har bilden förändrats. Relationerna mellan parti och kyrka har förbättrats, de kristna socialisterna blivit aktiva och organiserade. Och i helgens kongress kom både utrikesminister Moratinos och talmannen Bono ut med sina dubbla övertygelser – kristna och socialister.

Dimas, Kuba, Bev, Storbrittannien, Maria och Marianne, Norge. Fyra av deltagarna på kongressen

Dimas, Kuba, Bev, Storbrittannien, Maria och Marianne, Norge. Fyra av deltagarna på kongressen

Broderskapsrörelsen är i ILRS lite av vad USA är i FN. Vi är den största och mest välorganiserade medlemsorganisationen. Det är ett av skälen till att det anses självklart att det är en svensk som är ordförande. Det var under många år Evert Svensson, som följdes av Pär-Axel sahlberg för sex år sedan och som förväntas efterträdas av Cecilia Dalman-Eek, vid valet senare idag.

ILRS är öppet för alla religiösa riktningar. Många medlemmar är europeiska och av historiska skäl kristna. Men generalsekreteraren är amerikansk jude och flera av de europeiska grenarna har inlett samma resa som Broderskapsrörelsen och välkomnat människor av olika tro att engagera sig.

Läs mer om ILRS och kongressen här. PA Sahlbergs bloggpost om kongressen här och vårt tidigare pressmeddelande här.

__

Tips: Dagen om att var fjärde människa är muslim (i Sverige röstar 90% av muslimerna på vänsterblocket) och att Obama lovar homosexuella mer rättigheter.

Read Full Post »

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Christianos en el PSOE eller Christianos Socialistas (Kristna socialdemokrater) är värdar för ILRS:s möte i oktober, kongressen hålls i Cordoba 10-11 oktober. International League of Religious Socialists finns i tjugo länder och är associerad medlem i Socialistinternationalen. Broderskapsrörelsen är en våra viktigaste och starkaste medlemmar.

“Global Crisis and Spirituality – strengthening alliances with Faith and Social Justice” är årets tema och vi följer upp förra kongressen då vi talade om social globalisering.

Våra värdar är spännande. Det är vår yngsta medlemsorganisation, andra har funnits i hundra år. Den startade som en lokal grupp i Baskien där socialdemokratiska medlemmar såg behov av att mötas kring politik, men också kring sin tro. I det starkt katolska Spanien har konflikten mellan kyrkan, som ställde sig alltför nära diktatorn Franco, och socialdemokratin varit djup. Socialdemokraterna har tagit konflikten med kyrkan om skolan, som i hög grad sköts av kyrkan, men staten betalar, och etiska frågor som abort, äktenskap, homosexuellas ställning etc.

De kristna socialdemokraterna i Baskien har jobbat hårt för att få partiet med sig. Att det inte är mellan vänstern och kyrkan som gränslinjen ska dras utan mellan progressiva människor och konservativa. ILRS har bidraget till den baskiska gruppens arbete och nu, sedan flera år, har partiet gett de nya kristna socialdemokraterna sitt stöd och uppmuntrat dem att starta grupper i hela Spanien, uppmuntra människor att se hur väl tron och politiken hör samman och bygga broar i det spanska samhället. Gruppens ordförande är nu rådgivare till premiärminister Zapatero och då vår globala kongress möts i oktober samlas också den nationella gruppen för första gången, på samma plats. Spanska utrikesministern, Moratinos, kommer och talar och de baskiska pionjärerna har chans att se sin organisation manifesteras för första gången.

Vi hoppas och tror att spanjorerna också kommer att bli ett viktigt brohuvud för vårt globala broderskapsarbete i latinamerikanska länder.

Broderskapare från Sverige kommer att finnas på plats och vi kommer att göra stort nummer av platsen; Cordoba i Andalusien, där en gång muslimer, judar och spanska katoliker levde sida vid sid och byggde ett gott samhälle. Det blir vårt svenska bidrag till den annars katolska dominansen i Spanien. Manifestet för den kristna vänstern kommer att presenteras och vårt arbete tillsammans med muslimer i Sverige kommer att uppmärksammas.

Det är ett banbrytande arbete som våra kamrater i Spanien har gjort. Jag kommer att avgå som ordförande efter sex år, 2003 tog jag över efter Evert Svensson. Vi har förhoppningar om ytterligare en svensk ordförande i raden. Nuvarande viceordföranden kommer från Sydafrika respektive Storbritannien.

PA Sahlberg
President ILRS, fd riksdagsledamot, pastor i Metodistkyrkan

Läs vårt pressmeddelande och se listan på ombuden här på Newsdesk.

Kolla också artikeln om den nya webbkyrkan här och om diskussionerna om äktenskapsfrågan när kyrkomötet öppnades här (Wejryd hoppas liksom vi att frågan snart är utagerad, att den inte kommer bli lika segdragen som kvinnoprästmotståndet).

Read Full Post »

I dagens människor och tro i P1 finns idag ett intressant samtal mellan Jan Eliansson och KG Hammar om religion i dagens konflikter, som jag vill tipsa er att lyssna på. Vårt kongressbeslut om stopp för vapenexport är dessutom något som tas upp som notis i slutet av programmet och i Världen idag finns debattartikeln ”Broderskap visar väg till stopp av vapenexport”.

I UNT publicerades nyligen en artikel om våra två styrelseledamöter från Uppsala och på HelaGotland.se finns artikeln ”Broderskapare om Afghanistan” och Christer Engelhardts ledare som kommenterar vår kongress. Kolla också Lokaltidningen i Malmö som har två artiklar om vårt beslut om att politiskt och historiskt erkänna folkmordet på kristna 1915. Här och här.

Read Full Post »

Här är mitt avslutningstal till Broderskapskongressen som avslutades i Malmö idag. Tack så mycket för de här fyra dagarna och särskilt för förtroendet att fortsätta leda vår rörelse!

Kära partivänner
Broderskapare,

Vi har haft en fantastisk kongress.

Vi har behandlat 80 motioner – ett levande uttryck för den folkrörelse vi är.

Vi har antagit ett Manifest för en kristen vänster, som hjälper oss att uttrycka vad det innebär att vara politiskt radikal och troende i ett mångkulturellt, globaliserat kunskapssamhälle.

Trots meningsskiljaktligheter har vi visat att vi i Broderskapsrörelsen klarar av att lyssna till varandra och samlas när det gäller.

Vi har valt en stark styrelse, som ska leda vår rörelse under en mandatperiod som rymmer många avgörande uppgifter inför framtiden.

Nu börjar det arbete som ytterst tar sikte på att om ett drygt år övertyga väljarna om vikten av att byta den högerledda alliansen till en röd-grön regering ledd av vår partiledare Mona Sahlin.

I det arbetet har Broderskapsrörelsen en nyckelroll.

Vi har ett starkt förtroende – ett starkt varumärke – både inom arbetarrörelsen och utanför.

Jag sa i mitt inledningstal att Broderskapsrörelsen primärt är en idérörelse i den meningen att vi aldrig varit särskilt bra på vare sig makt eller att driva det egna intresset. Vår förre partiledare beskrev oss en gång, när vi kritiserades för att vi pratat med Hamas, som extremt toleranta. Andra kan möjligen se oss som väl idealistiska, men vi uppskattas brett som partimedlemmar med stor integritet.

Också bland väljare som känner tveksamhet för partiets traditionella materialism eller kollektivistiska lösningar har vi med vår frihetliga tradition stor respekt. Här kan vi ofta vara en väg att se socialdemokratin eller att rösta på partiet, trots de tveksamheter man känner.

Så sträck på er kamrater. Vi representerar något viktigt, friskt och vinnande i svenskt politiskt liv. Detta måste vi förvalta på ett klokt sätt, så att det ger största möjliga inflytande på partiets politik och största möjliga förtroende för vårt parti i kommande val.

Broderskapare,

Det första steget mot att vinna valet är partiets kongress i början av november i år. Där ska vi, som Helen nämnde igår, lägga fast de riktlinjer som ska hjälpa oss vinna valet. Några av oss kommer att vara med och har möjlighet att argumentera för Broderskapsrörelsens frågor. Andra har möjlighet att i de förberedande diskussionerna som förs i våra arbetarkommuner se till att ombuden inte är ovetande om Broderskapsrörelsens synpunkter.

Vi har från Förbundet lagt ner stort arbete i de rådslagsprocesser som har föregått arbetet. Här finns dokument med konkreta förslag som jag uppmanar er att använda i samband med de diskussionerna.

Men också de beslut vi tagit på vår kongress kan hjälpa oss att påverka partikongressen. Manifestet är ett redskap för att också göra hela partiets kongress medveten om religionens positiva roll i samhället.

De beslut vi har tagit om Afghanistan, vapenexport och det armeniska folkmordet är också hjälp att flytta fram positionerna i dessa viktiga frågor.

Så i detta, kamrater, hoppas jag på gott samarbete inför och under kongressen i november.

Broderskapare,

En av de viktigaste möjligheterna med vårt Manifest för en kristen vänster är den ökade möjligheten att kommunicera med de svenska väljare som definierar sig som troende.

Det är en stor grupp,
Åtminstone 500.000 av medlemmarna i Svenska kyrkan är att betrakta som aktiva och för vilka denna identitet är viktig.
Cirka 300.000 väljare är medlemmar i våra klassiska frikyrkor
Cirka 100.000 är romerska katolska bekännare och lika många kristna ortodoxa, orientala och östliga.
Mellan 100 och 200.000 av de 400.000 muslimer som finns i Sverige idag är att betrakta som aktiva troende och regelbundna moskébesökare.
Till detta kommer judar, buddister, hinduer och andra.

Vi talar alltså om mer än en miljon väljare som närmar sig politiken med en personlig tro.

Vi vet, att den som tar sin tro, och den grundläggande etik som finns i alla religioner om hur vi uppträder mot vår nästa, mot skapelsen och mot framtida generationer, på allvar har stora möjligheter att hamna till vänster i sitt politiska vägval.

Men det kräver att man möts med ett språk som gör att man känner igen sig. Inte minst på grund av vårt partis oförmåga att förstå och tala till troende – det som vår vän från Transportarbetareförbundet så levande beskrev i går kväll – gör att denna grupp röstar mer borgerligt än den egentligen vill, och mer borgligt än rikssnittet.

Den rapport i partiets rådslag om religion och politik, som vi aktivt medverkat till, är ett stort kliv framåt för hela partiet när det gäller synen på religion. Använd den i valarbetet och i det förberedande valarbetet. Det är en hjälp, om inte annat, för att visa partiet att denna miljon är en viktig grupp och det är i hög grad med hjälp av Broderskapsrörelsen, som partiet kan nå och vinna den gruppen.

Men det är framför allt här som Manifestet för en kristen vänster har ett språk som kan visa troende människor det går också att politiskt omsätta nästankärleken. Använd detta. Se till att tidigt under valrörelsen diskutera Manifestet i de kyrkor, moskéer och synagogor där ni bor och verkar.

Vårt mål i valrörelsen ska vara ett en tydlig majoritet av de troende väljarna ska rösta vänster och att vi ska ha en högre procent socialdemokratiska röster bland de troende än i riket.

Det är ett tufft och krävande mål. Men jag vill att vi åker från denna kongress, och lovar varandra att vara beredda att kämpa för det. Från Förbundet kan vi lova att förse rörelsen med underlag för just denna specifika uppgift – att vinna de troende väljarna.

Broderskapsrörelsen är visserligen en växande del av svensk arbetarrörelse, men vi är en rörelse med begränsade resurser. Vi måste prioritera.

Vi måste välja vår politiska huvudmotståndare till de sammanhang där den grupp vi främst har att vinna idag har ett förhållandevis starkt stöd. Det är kristdemokraterna och folkpartiet.

Kristdemokraterna och folkpartiet kommer att bli Broderskapsrörelsen politiska huvudmotståndare i valrörelsen.

Det är partier som med sina historiska profiler av familjepolitik, socialliberalism, starkt stöd för bistånd eller för flyktingars rätt har vunnit starkt stöd bland troende människor.

Men det är partier som de senaste åren, och i synnerhet i samband med samarbetet i Alliansen, gått allt längre högerut.

Av det kristdemokratiska värnandet av familjen återstår idag främst homofobi. Antalet hemlösa och fattiga barn har ökat. De har begränsat rätten till familjeåterförening för flyktingar. Men de har sagt nej till könsneutrala äktenskap och när den kristdemokratiska majoriteten i Litauens parlament häromveckan beslöt att kriminalisera att tala positivt om homosexualitet, var kristdemokraterna tysta. De låter dessutom stillatigande moderaterna urholka biståndet.

Det gör även folkpartiet. Med en partiledare som hotar med Ryssland, skrämmer med muslimer och av populism baktalar den svenska skolan. Han stänger möjligheten att med Komvux få en andra chans eller tredje chans, med en politik som utstrålar ett förakt för svaghet.

Jag ifrågasätter inte att Björklund med sin populism tror sig ligga rätt i tiden, eller att de åtgärder han förordar kan locka viss röster. Men det jag envisas med att hävda är att detta är något djupt okristligt och att det måste bemötas som något djupt okristligt.

Vårt svar är en politik som bättre står i samklang med Matteus ord om dessa minsta eller det förlorade fåret.

Jag ifrågasätter inte att Björklund med sin populism kan skrämma elever till bättre resultat. Hot om allvarligare konsekvenser kan självklart hjälpa människor att bli mer präktiga.

Men detta är åter bara kortsiktigt och inte heltäckande. Människor misslyckas inte för att de vill det. Det finns många och komplexa skäl till människors val och ofullkomlighet.

Det vi har att fundera på är om vi vill ha ett samhälle som bara rymmer de 99 präktiga fåren, eller om också det hundrade ska få plats.

Jag tror inte vi ska vänta oss eller som kristna ens kräva att det ska skapas en fest för det hundrade fåret. Det sker nog trots allt bara i himlen.

Men jag tror faktiskt att vi har en plikt att hävda att det hundrade fåret är välkommet tillbaka.

Det är detta får inte i alliansens Sverige.

Jag säger inte att det inte fanns brister eller utanförskap i det samhälle vi lämnade huvudansvaret för vid regeringsskiftet 2006. Hade det varit felfritt hade vi inte förlorat valet.

Vad jag säger är att vi har att hävda Broderskapsrörelsen principiella och av evangeliet inspirerade politiska vision. Den slår ibland också på socialdemokratiska tillkortakommanden. Men den visar framför allt på den avgörande skillnaden mellan höger och vänster i svensk politik.

Skillnaden mellan att inte vilja ha ett mer jämlikt samhälle, och en önskan att sträva mot rättvisa.

Broderskapare,

Det är en tuff uppgift vi har framför oss. Tillståndet i vårt land är mycket allvarligare än vad det skulle behöva vara. Vi är del av ett Europa som efter det senaste EU-valet har blivit blåare och råare. Vi lever i värld där finanskrisen har inneburit ett svårt bakslag för fattigdomsbekämpningen och klimatfrågorna ställer oss inför enorma utmaningar.

Kyrkofadern Agustinos konstaterade en gång att
”Hoppet har två sköna döttrar. De heter ilska och mod; ilska över att saker och ting är som de är, och mod att se till att de inte förblir som de är.”

Nu är det dags att åka hem, och tillsammans med dessa sköna döttrar kavla upp ärmarna och översätta hoppet i hårt arbete.

Vi ska göra det fyllda av optimism. Inte för att vi gläds åt opinionsmätningar. Vår optimism går på djupet och handlar om det ansvar vi känner för människor runt omkring oss.

Tack för att ni finns
Och tack för det förtroende ni visat mig att få stå i ledningen för detta fantastiska förbund i ytterligare en valrörelse.

Med det Broderskapsvänner förklarar jag Förbundets 62a kongress för avslutad.

Read Full Post »

Klockan 19 ikväll torsdag den 30 juli är över 200 personer från kongressen, S-föreningen i Rosengård och andra kristna och muslimska vänner inbjudna till moskén i Rosengård (Islamic Center) för ett politiskt och religiöst samtal.

Vi äter middag tillsammans, och samtalar runt borden, kanske tar några en promenad genom Rosengård. Kvällen avslutas i moskén med en interreligiös ceremoni som leds av Jonus Latifov, moskéns imam och Marta Axner, präst i Svenska kyrkan, vid 21.30.

Det finns ännu platser kvar om du är intresserad av att komma, ring i så fall Daniel Carlstedt på 0739842445.

Read Full Post »

simon wessboJag fick uppdraget att skriva en kort text till Tidningen Broderskap som skulle handla om ideologi. Min text står brevid två andra bidrag av Cecilia Dalman Eek som är vice ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater och en veteran och portalfigur för rörelsen, Evert Svensson.

Jag är rätt stolt över att få skriva en sån text i sånt fint sällskap, samtidigt som det är lite pirrigt att hävda något just därför. Eftersom jag och Erika är i väntans tider, missar vi kongressen. Men nu får jag en möjlighet att påverka kongressen i alla fall. Här nedan är texten i sin helhet. 2452 tecken, inkl blanksteg, exactly.

*

Eftersom jag är uppvuxen inom baptistkyrkan fick jag ofta höra om missionärer som arbetat i Kongo. Deras arbete inspirerade till vidare engagemang för världens fattiga. På olika sätt försökte vi göra en skillnad, genom internationella utbyten, pengainsamlingar och oräkneliga böner för världens fattiga och lidande. Det hela har byggde på en tro på förändring och hopp om en bättre framtid. Bara alla fick veta hur världen ser ut så kunde orättvisorna upphöra.

Svagheten i detta är uppenbar. Hopp är inte en strategi. God vilja löser inte allt. Vi kan ge miljarder kronor till världens hungriga och be Gud om hjälp och lindring, men varför upprätthåller vi samtidigt ett system som skapar fattigdom och håller den fattige i bojor? Viljan måste gå vidare till den etablerade politiken, till parlamenten; bli till lagar, reformer och budgetposter. Den goda viljan är livsviktig, men inte tillräcklig. Ett aktuellt exempel är miljöfrågorna, där många tror på individernas möjlighet att välja sig till en bättre miljö, vi konsumerar oss ur krisen.

Det krävs så mycket mer än så.

Sveriges kristna socialdemokrater förvaltar ett ideologiskt sprängstoff. Vi har en solid grund för att hävda och göra jämlikhet. Religionen ger en kraftfull motivation till politiskt engagemang. I sin kompromisslöshet gör den det enkelt (eller mycket svårt!) att förhandla om vissa saker i politiken. Den kristna tron tillskriver varje människa ett okränkbart värde. Människan har en gudagiven värdighet. Det betyder att man inte kan behandla en människa hur som helst. I förlängningen sträcker sig denna värdighet även till allt skapat; hav, skogar, kossor och berg har en värdighet. Den politik kongressen föreslår borde i allt väsentligt avspegla detta.

En utmaning för rörelsen borde ligga i de långsiktiga frågorna. Vi måste ta tag i några av vår tids nyckelfrågor. Hur kan vi leva våra liv utan att samtidigt förstöra vår miljö? Hur kan vi organisera en ekonomi där alla får en plats och en uppgift? Hur kan vi leva gott i en globaliserad värld, samtidigt som så många svälter och dör av sjukdom i onödan? Jag hoppas att broderskapsrörelsen kan bli en ideologisk motor och bidra med konstruktiva idéer för att bygga ett jämlikt samhälle. Idag handlar det mycket om mod att tänka utanför det rådande tillståndet, mod att tänka sig andra lösningar än de som varit rationella i en nyliberal ekonomi. I ljuset av den senaste tidens kris, kunde tidpunkten inte vara bättre vald.

Av Simon Wessbo

Läs även andra om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 319 andra följare