Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘riksdagen’

På onsdag debatterar Riksdagen våldsbejakande extremism. Sverigedemokraterna hade begärt en debatt om våldsbejakande islamistisk extremism, men fick finna sig att debatten rubriceras utan stigmatisering av muslimer.

Det är en principiellt viktig markering från Riksdagen. Både för att träffa rätt om vad extremism är, men kanske främst för att undvika en felaktig stämpling av en världsreligion.

Häng med i debatten! Läs Tro & Politik!

Häng med i debatten! Läs Tro & Politik!

Sverigedemokraternas ambition att beskriva muslimer som de andra, osvenska och onda, vilket Jimmie Åkesson utvecklar också i tisdagens DN-debatt, förstärker snarare än hanterar de spänningar som självklart finns i ett mångkulturellt samhälle. Kombinerat med okunskap om vad islam är, kan det skapa sår som kommer att ta lång tid att läka.
Jag var, som kristen och tillsammans med några judar och muslimer, för en tid sedan inbjuden att medverka vid ett seminarium hos rikspolisstyrelsen om religiös extremism är ett hot mot det svenska samhället. Till välkomstfikat bjöd värdarna på skinkmacka och till lunch serverades råraka med fläsk. De judiska representanterna reagerade med rätta kraftfullt mot värdarnas brist på känslighet. Muslimerna sa ingenting. De var mer luttrade av att ständigt mötas av brist på känslighet och okunskap om deras kultur. Värdarna bad klädsamt om ursäkt.
Säpos föredragning i seminariet var balanserad. De konstaterade att religiös extremism är ett mycket begränsat problem i Sverige. Genom ett bra förebyggande arbete har man också bra koll på det man behöver ha koll på. Problemet var främst att de man har koll på – utifrån definitionen religiös extremism – var enbart muslimer. Kristna extremister, som t ex Knutby-sekten, fanns inte på denna karta hos Säpo.
Extremism och fanatism är företeelser som måste beivras på sina egna och destruktiva meriter, alldeles oavsett vad som stimulerar till våld även mot oskyldiga civila. Oavsett om de har politiska, religiösa, kulturella eller etniska utgångspunkter måste vi, framför allt med förebyggande, men också med polisiära åtgärder, skydda oss mot extremismen.
Den extremism som stimuleras med hjälp av förvriden religiositet förekommer i alla religioner och länder. Som ett resultat av globalisering har den både blivit mer synlig och fått större genomslag. I Indien förde en hindufundamentalisk regering landet över kärnvapentröskeln. I Ryssland skapar en ortodox fundamentalism antipatier mot västerlandet. I Mellanösternkonflikten medverkar både judiska och muslimska fundamentalister till svårigheterna att lösa denna djupa konflikt. Den kristna högern i USA har haft ett avgörande inflytande på det landets aggressiva utrikespolitik, inte minst vad gäller invasionen av Irak.
Det ligger stora risker med att se grandet i sin broders öga, men undvika bjälken i det egna. Eller som biskop Eva Brunne uttryckte det i samtalet med Jimmie Åkesson om dessa frågor i Engelbrektskyrkan i måndags. Vi måste akta oss för att jämföra det mest goda hos oss själva med det mest onda hos de andra. Alla kristna är inte som den Koranbrännande pastorn i Florida eller Knutbysekten. Det förstår vi. Men förstår vi också vad det ligger för risker i att stigmatisera muslimer som grupp för att mindre än en procent av olika orsaker, och i regel med social eller politisk grund, drabbats av religiös förvirring?
Därmed inte sagt att vi ska strunta i muslimsk extremism. Men de enda som effektivt kan motverka och ta ansvar för denna är muslimerna själva. Och den säkraste möjligheten att nå framgång är att muslimerna som grupp upplever att de är fullvärdiga svenskar och känner tillförsikt om sin framtida tillhörighet i det svenska samhället.
Broderskapsrörelsen har i mer än 80 år organiserat kristna socialdemokrater och bidragit till att seriöst samhällsengagerade kristna funnit en enklare väg in i politiskt ansvarstagande. Vårt arbete, i alla sin ödmjukhet, har bidragit till att vaccinera mot inflytande från en aggressiv kristen höger i svensk kristenhet.
Idag organiserar vi – av precis samma skäl – svenska muslimer.

Läs också inlägget och debatten på svtdebatt.se

Annonser

Read Full Post »

Många av de broderskapare som satt i riksdagen under förra mandatperioden har fått förnyat förtroende, bland annat Kent Härstedt (Skåne västra), som dessutom fick nära 10% av kryssen i sin valkrets,  Sven-Erik Österberg och Pia Nilsson (Västmanland), Åsa Lindestam (Gävle), Eva-Lena Jansson (Örebro), Karin Åström, Maria Stenberg och Fredrik Lundh Sammeli (Norrbotten), Kerstin Engle (Skåne) Carina Hägg (Jönköping) samt Jörgen Hellman (Västra Götaland norra).

Några broderskapare drev personvalskampanjer men få nådde de 8% som krävs, Luciano Astudillo och Hillevi Larsson (Malmö) samt Yilmaz Kerimo (Stockholms län) är exempel på populära kandidater i stora distrikt där det är mycket svårt att nå hela vägen och som därför inte kom in trots många kryss. Tyvärr räckte varken kryss eller listplacering för att ge riksdagsplatser åt varesig Peter Weiderud (Västmanland), ordförande för broderskapsrörelsen eller Cecilia Dalman Eek (Göteborg), vice ordförande. Några mer kända broderskapsprofiler som förlorar sin riksdagsplats är: Magdalena Streijffert (Halland), Aleksander Gabelic (Östergötland) och robinsonprofilen Jan-Emanuel Johansson (Stockholm). Evin Cetin (Stockholms län) fick visserligen nästan 4000 kryss i stora Stockholms län, men 2,4% räckte inte.

Den broderskapare som fått flest personkryss och som kom in är stockholmaren Thomas Bodström. Men i procentandel blir han slagen av både diakonen Christer Engelhardt (Gotland, 17,6%) och partisekreteraren Ibrahim Baylan (Västerbotten, 11,8). Även Thomas Strand som under mandatperioden varit ordförande för broderskaparna i riksdagen (Jönköping) blev omvald och Jonas Gunnarsson (Värmland) är en av de nya invalda.

Läs även i Dagen.

Read Full Post »

Riksdagen beslöt idag att ge Folkmordet mot armenier och andra i kristna i samband med det Ottomanska rikets sönderfall 1915 ett politiskt erkännande. En oerhört viktig fråga för armenier, syrianer, assyrier, greker och kaldeer – varav storleksordningen 100.000 bor i Sverige – har därmed kommit till étt viktigt avgörande i svensk politik. Den rödgrönsa oppositionen hade föreslagit erkännande. Regeringskoalitionen sade nej, men fyra enskilda borgeliga ledamöter valde att stödja oppositionen och därmed fattades beslutet med en rösts övervikt.

Alldeles avgörande för beslutet var att den socialdemokratiska partikongressen fattade samma beslut för några månader sedan, i en fråga där partistyrelsen fick se sig överkörd. Avgörande för det beslutet var i sin tur det beslut som Broderskapsrörelsens kongress fattade i somras att verka för ett politiskt erkännande. Detta, tillsammans med ett mycket starkt agerande från Södertäljes kommunalråd Anders Lago, som tungt representerade många av de efterlevande, banade väg för kursändringen av de socialdemokratiska kongressen.

Motionen till Broderskaps kongress kom från Broderskapsdistriktet i Stockholms län, som under flera år arbetat med denna fråga. Det är kamraterna där som skall ha ett särskilt erkännande idag. De har visat att politiskt engagemang lönar sig. Att det dessutom handlar om att stå upp för grundläggande principer om folkrätt, mänskliga rättigheter och rättvisa gör inte frågan mindre.

Grattis kamrater!

Read Full Post »

tre apor, hör inte - ser inte - talar inte (TV4, Aftonbladet, Expressen)Sverigedemokraternas mediala framgångsvåg fortsätter. Den nya toppnoteringen i Sifo på 5.8 procent lär garantera partiet ytterligare medieutrymme på ett sätt som inget annat parti utanför riksdagen skulle kunna drömma om. (Möjligen med Piratpartiet inför sommarens EU-val som undantag.)

Som Henrik Oscarsson visat finns det inga belägg för att synlighet i massmedia i sig innebär opinionsframgångar för ett politiskt parti. Så har t ex Socialdemokraterna inte ökat i opinionsmätningarna, trots en intensiv mediebevakning av partiets kongress för ett par veckor sedan. Men Oscarsson betonar också att det inte finns några belägg för motsatsen – sambandet mellan förekomst i media och opinionsframgångar är i huvudsak outforskat.

En rimlig utgångspunkt är att det inte är mediebevakningen i sig som påverkar ett partis opinionsstöd, utan hur mediebevakningen genomförs. Svenska mediers bevakning av Sverigedemokraterna präglas, menar jag, av ambivalens. Å ena sidan finns en strävan att bevaka Sverigedemokraterna på samma sätt som man bevakar andra partier. Ett exempel på en sådan bevakning är t ex Kenny Genborgs utmärkta granskning av Sverigedemokraternas politiska program i Göteborgs-Posten i dag (ännu ej på nätet). Å andra sidan vill man behandla och bevaka Sverigedemokraterna som ett unikt parti, ett parti som genom sin främlingsfientlighet och sina högerextremistiska rötter mäler sig ur den demokratiska gemenskapen.

Konsekvensen av denna ambivalens är att vi får en stor och känslostark debatt om hur media bör behandla Sverigedemokraterna. Debatten kretsar till exempel kring om det är rätt eller fel att erbjuda Sverigedemokraterna annonsplats, om det är rätt eller fel att publicera debattartiklar från Sverigedemokrater där innehållet kan innebärs hets mot folkgrupp samt om det är rätt eller fel att inbjuda Sverigedemokrater till TV-debatter och nu senast om det är rätt eller fel att inbjuda Jimmie Åkesson till underhållningsprogrammet Parlamentet i TV4.

I debatten om hur man bör behandla Sverigedemokraterna är det två frågor som närmast konsekvent blandas ihop. Den första frågan gäller hur Sverigedemokraterna bör behandlas och bemötas ur ett demokratiskt perspektiv. Den andra frågan gäller om Sverigedemokraterna tjänar eller förlorar på en viss typ av bemötande. Båda dessa frågor är viktiga. Men eftersom de alltför ofta blandas ihop tenderar debatten att bli onödigt förvirrad.

Jag har tidigare publicerat Fyra enkla regler för att motverka Sverigedemokraterna. Jag konstaterade där att de övriga partierna av okunnighet eller oro överträffade varandra i att bryta mot dessa regler. Mycket av mediebevakningen av Sverigedemokraterna går också att relatera till dessa fyra regler. Jag tror till exempel att Sverigedemokraterna tjänar på att dess företrädare bjuds in till TV-soffor och debatter med partiledare, trots att partiet inte sitter i riksdagen. Jag tror också att Sverigedemokraterna tjänar på att etablerade media offentligt grälar om det är rätt eller fel att erbjuda partiet annonsplats eller medverkan i underhållningsprogram. Jag tror också att Sverigedemokraterna tjänar på att media så intensivt bevakar Vellinge-affären och de idiotier som ledande moderater där gjorde sig till talespersoner för.

Men här står media inför ett dilemma. För att inte i onödan bidra till att blåsa upp Sverigedemokraternas opinionsstöd borde media behandla partiet som vilket parti som helst. Men problemet är att partiet genom sin främlingsfientlighet och sitt högerextrema förflutna inte är vilket parti som helst. Därför laddar partiet starkt på traditionella nyhetsvärderingsprinciper och den dominerande medielogiken, och därför blir det också logiskt för media att ge partiet större utrymme än vad dess valresultat ger fog för.

De flesta media drivs av kommersiella intressen, och har därför svårt att stå emot medielogiken och marknadskrafterna. Låt oss hoppas att övriga medier – inte minst Sveriges Television och Sveriges Radio – förmår utgöra motkrafter och ge Sverigedemokraterna det utrymme partiet tjänat ihop till. Varken mer eller mindre.

Ulf Bjereld
Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ledamot av förbundsstyrelsen för Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

Andra om : SvD, Dagen, Fint att va osvensk (AB), Exp. Läs också: Kan hon sitta kvar?

Läs Bjerelds blogg här. Detta inlägg har även publicerats på Second Opinion.

Read Full Post »

Anders Borg, finansminister

Anders Borg, finansminister

Idag lämnade Thomas Strand, ordförande för broderskaparna i riksdagen och ledamot av broderskapsrörelsens förbundsstyrelse in en skriftlig fråga, en så kallad interpellation, till finansminister Anders Borg:

Pensionärsskatten utgör en social orättvisa. Den som arbetat hårt och gjort rätt för sig är väl värd goda ekonomiska villkor som pensionär. För de flesta synes det då märkligt att skatten ska vara högre jämfört med då man yrkesarbetade.

Knappt en femtedel av invånarna i Jönköpings län är ålderspensionärer dvs. ca 63 000. Kvinnorna är i majoritet, av de över 80 år är drygt 12 000 kvinnor och 7 000 män. I Jönköpings län har ca 18 000 personer sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), av dessa är 11 000 kvinnor och 7 000 män. Pensionärsskatten handlar med andra ord inte bara om rättvisa utan också om jämställdhet, statsrådets skattepolitik har försämrat även denna. Som yrkesarbetande har de flesta kvinnor lägre lön än män, som pensionärer får fler kvinnor än män betala en högre skatt.

Nästa år får pensionärerna sänkningar av sina pensioner. Den skatteskillnad som statsrådet skapat mellan yrkesarbetande och pensionärer kommer då att upplevas än mer orättfärdig och stötande.

Inom kristendomen finns en stark strömning av att bekämpa orättvisor och att verka för att de sämst ställda ska få bättre villkor. Ur ett människosynsperspektiv är det märkligt att bestraffa våra äldre med högre skatt, i synnerhet när deras pensionsinkomster minskar.

Mina frågor till finansministern är:

Avser finansministern att verka för att skillnaden i beskattning mellan yrkesarbetande och pensionärer tas bort?

Avser finansministern vidta några särskilda åtgärder utifrån att förvärvsavdraget, enligt vad som anförs ovan, bidrar till att vidga skillnaden mellan mäns och kvinnors ekonomiska villkor som pensionärer?

Interpellationen finns även här.

Läs också Helle Kleins 4 punkter för framtidens S, PRO demonstrerar mot pensionärsskatten och Folksam hyr in vakter för att skydda sig mot uppretade pensionärer.

Read Full Post »

Jimmie Åkesson, partiledare SD

Jimmie Åkesson, partiledare SD

I Aftonbladet antyder de rödgröna partierna att om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen så öppnas dörren för ett samarbete över blockgränserna. Under rubriken ”Det kan bli en rödblå regering” säger t ex Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand: Om vi blir större än de andra är det logiskt att Centerpartiet och Folkpartiet öppnar upp för att bedriva samtal med oss.

Sverigedemokraterna kan gnugga händerna av förtjusning. Blocköverskridande samarbete är nämligen ett av de säkraste sätten att stärka stödet för ett högerpopulistiskt, främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna.

Det finns några enkla regler att hålla sig till för de etablerade partierna om de vill motverka att högerpopulistiska partier vinner framgång i opinionen. För det första bör man inte göra det högerpopulistiska partiet till en partipolitisk stridsfråga mellan sig. Här riskerar de rödgröna partierna att spela Sverigedemokraterna i händerna genom att titt som tätt anklaga alliansregeringen för att vara otydliga i frågan om samarbete med Sverigedemokraterna.

För det andra bör man inte lyfta upp högerpopulisternas frågor på den politiska agendan, eller försöka vinna till sig opinionen genom att anamma högerpopulisternas språkruk. Invandringspolitik och integrationspolitik skall behandlas som vilka andra politiska sakområden som helt, oavsett högerpopulisternas önskemål. Här tycker jag att de etablerade partierna håller emot ganska bra. Jag blir dock bekymrad och nedstämd över Göran Hägglunds retorik, där han spelar upp en motsättning mellan ”verklighetens folk” och den s k kultureliten. Det är en tankefigur som ligger otäckt nära Sverigedemokraternas sätt att se på världen, och uttrycket ”verklighetens folk” (som en gång introducerades av Ny Demokrati) har också nu anammats av Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson.

För det tredje bör man inte bjuda in högerpopulisterna till debatt i forum dit de själva inte vunnit tillträde av egen kraft. Det betyder att man skall ta en sakargumentation med Sverigedemokraterna i de kommunala och regionala organ där de vunnit mandat, men inte söka upp dem i TV-soffor eller nyhetsprogram. Här famlar de etablerade partierna. Maud Olofssons försök att ”ta debatten” med Jimmie Åkesson i SVT:s Gomorron Sverige tidigare i dag gav ingen mersmak, om man säger så.

För det fjärde bör man inte bemöta hotet från högerpopulisterna med blocköverkridande överenskommelser. Sådana överenskommelser understödjer högerpopulisternas verklighetsbeskrivning att de själva utgör den enda egentliga oppositionen mot ”etablissemanget”.

I övrigt tror jag att Jimmie Åkessons uppmärksammade artikel i Aftonbladet var ett av Sverigedemokraternas större strategiska misstag hittills. Diskussionen svänger, och Sverigedemokraternas högerextremistiska förflutna flyter upp till ytan. Vi får se om de etablerade partierna förmår hantera situationen på det sätt de enligt regelboken bör göra när de vill motverka Sverigedemokraternas strävan efter en riksdagsplats.

Ulf Bjereld
Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ledamot av förbundsstyrelsen för Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen. Denna artikel har publicerats här och här.

Andra om Sverigedemokraterna: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, AB3, SydSv, Ian W, Åkessons AB-artikel. Ett tips är också att kolla på Soran Ismails analys av Åkessons artikel, klicka här.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , .

Read Full Post »

Thomas Strand, ordf för broderskaparna i riksdagen

Thomas Strand, ordf för broderskaparna i riksdagen

UPPDATERING: ytterligare motioner har inkommit sedan igår

På vår kongress i somras antogs en rad motioner som skulle lämnas över till de kristna socialdemokraterna i broderskapsgruppen i riksdagen. Vi har ju 28 ledamöter i riksdagen (vilket är fler än till exempel kristdemokraternas 24) och därmed har vi stora möjligheter till politisk påverkan. Den allmänna motionstiden har nu varat i nästan två veckor, tiden går ut imorgon. Glädjande nog har de flesta av de motioner vi antog också lämnats in för behandling!

Vissa av motionerna finns inte i fulltext på riksdagens hemsida ännu, men kommer förhoppningsvis snart. Här är en lista över alla motioner som Thomas Strand, ordförande för vår riksdagsgrupp och ledamot i förbundsstyrelsen har skrivit under. Ett antal av dessa kommer inte från kongressen, men flera av dem har ändå relevans för broderskap. Om det står till exempel ”av Thomas Strand m.fl.” så innebär det att Thomas är huvudansvarig för motionen.

Även Karin Åström, Jan Emanuel Johansson, Göte Wahlström och Carina Hägg är några broderskapare som är huvudansvariga för motioner som ursprungligen kommer från vår kongress (även om en av Carinas motioner, den om de ekonomiska villkoren för svenska kyrkan går tvärtemot både styrelsen och kongressens beslut).

Våra medlemmar i riksdagen har givetvis ingen skyldighet att följa vår kongress beslut, men vi är mycket glada för att de tagit så många våra frågor vidare!  

1. Motion 2009/10:Sk281 av Thomas Strand (s)
ROT-avdrag
2. Motion 2009/10:C262 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Rättvisa i försäkringssystemet
3. Motion 2009/10:C261 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)
Nybyggnation av bostäder
4. Motion 2009/10:C260 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)
Barns rätt till hjälp
5. Motion 2009/10:K257 av Thomas Strand (s)
Punktskrift på visitkort
6. Motion 2009/10:Sf240 av Margareta Persson m.fl. (s)
Reformera välfärdssystemet
7. Motion 2009/10:Sf239 av Margareta Persson m.fl. (s)
En sjukförsäkring värd namnet
8. Motion 2009/10:Sf238 av Carina Hägg m.fl. (s)
Uppvärdering av de långtidssjukskrivna
9. Motion 2009/10:A228 av Göte Wahlström och Thomas Strand (s)
Kollektivavtal och arbetsmarknaden
10. Motion 2009/10:U227 av Thomas Strand (s)
Den judiska nationalfondens avtal
11. Motion 2009/10:U226 av Thomas Strand (s)
Arbete för fred, försoning och demokrati i Irak
12. Motion 2009/10:U225 av Thomas Strand (s)
Upphörande av bojkottpolitiken mot Hamas
13. Motion 2009/10:U224 av Thomas Strand (s)
Ett minnesmärke över Folke Bernadotte i Jerusalem
14. Motion 2009/10:U223 av Thomas Strand m.fl. (s)
Motverkning av pengningtvätt och FN:s program Global Compact
15. Motion 2009/10:Kr220 av Thomas Strand (s)
Folkbildningen kan motverka arbetslösheten
16. Motion 2009/10:Fö210 av Thomas Strand (s)
Skjutfält och en levande landsbygd
17. Motion 2009/10:s16112 av Christer Engelhardt m.fl. (s)
Ersättning för uppdraget som nämndeman
18. Motion 2009/10:s32122 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)
Behov av vattenkraft för att klara energiomställningen
19. Motion 2009/10:s46019 av Karin Åström m.fl. (s)
Stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder
20. Motion 2009/10:s45135 av Carina Hägg m.fl. (s)
Höghastighetsbanor
21. Motion 2009/10:s46013 av Karin Åström m.fl. (s)
Arbete mot alkohols- och drogers skadeverkningar
22. Motion 2009/10:s35013 av Thomas Strand (s)
Erkänn punktskrift som läs- och skriftspråk
23. Motion 2009/10:s35011 av Thomas Strand och Lars U Granberg (s)
Lagstiftning om ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet
24. Motion 2009/10:s45114 av Thomas Strand (s)
Förarutbildning och prov för traktor
25. Motion 2009/10:s16121 av Lars U Granberg m.fl. (s)
Män för jämställdhet
26. Motion 2009/10:s32097 av Kerstin Engle m.fl. (s)
Revidering av lagen om ekonomiska föreningar
27. Motion 2009/10:s78022 av Karin Åström m.fl. (s)
Lyssna på barnen – gör Barnkonventionen till svensk lag
28. Motion 2009/10:s34020 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)
Kooperativ hyresrätt
29. Motion 2009/10:s32085 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Socialt företagande
30. Motion 2009/10:s30074 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Uttagsbeskattning på vindkraftskooperativ
31. Motion 2009/10:s34081 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Stöd till elöverkänsliga för ett människovärdigt liv
32. Motion 2009/10:s16026 av Carina Hägg m.fl. (s)
Angående våra gemensamma serviceorgan i samhället
33. Motion 2009/10:s30077 av Thomas Strand m.fl. (s)
EU-direktiv hotar ideell secondhand-verksamhet i Sverige
34. Motion 2009/10:s37010 av Marie Granlund m.fl. (s)
Forskning
35. Motion 2009/10:s37102 av Marie Granlund m.fl. (s)
Vuxenutbildning
36. Motion 2009/10:s37103 av Marie Granlund m.fl. (s)
Studiestöd
37. Motion 2009/10:s37104 av Marie Granlund m.fl. (s)
Jämställdhet i skola och utbildning
38. Motion 2009/10:s37105 av Marie Granlund m.fl. (s)
IT i skolan
39. Motion 2009/10:s37106 av Marie Granlund m.fl. (s)
Högskolan
40. Motion 2009/10:s37107 av Marie Granlund m.fl. (s)
Gymnasieskolan
41. Motion 2009/10:s37108 av Marie Granlund m.fl. (s)
Grundskolan
42. Motion 2009/10:s37109 av Marie Granlund m.fl. (s)
Förskolan
43. Motion 2009/10:s14015 av Thomas Strand m.fl. (s)
A-kasseregler och fritidspolitiker
44. Motion 2009/10:s14075 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Lagen om anställningsskydd
45. Motion 2009/10:s14013 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Arbetslöshetsförsäkringen
46. Motion 2009/10:s40010 av Thomas Strand (s)
Folkbildningen
47. Motion 2009/10:s14093 av Margareta Persson m.fl. (s)
Klargörande av skydd för säsongsanställda från tredjeland
48. Motion 2009/10:s78014 av Jan Emanuel Johansson m.fl. (s)
Rätt till tak över huvudet
49. Motion 2009/10:s35027 av Karin Åström m.fl. (s)
Tydligare prövning för utskänkningstillstånd för alkohol
50. Motion 2009/10:s65055 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Ansvarsfördelningen inom geriatrik och rehabilitering
51. Motion 2009/10:s45108 av Kerstin Haglö m.fl. (s)
Kopplingen mellan norra Polen och den nordiska triangeln i Östersjöstrategins handlingsplan
52. Motion 2009/10:s14022 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Anställningstrygghet i tider av förändring
53. Motion 2009/10:s30000 av Thomas Strand m.fl. (s)
Olika skattesatser för löntagare och pensionärer
54. Motion 2009/10:s40024 av Carina Hägg m.fl. (s)
De ekonomiska villkoren för Svenska kyrkan
55. Motion 2009/10:s16127 av Thomas Strand m.fl. (s)
PLO:s diplomatiska status
56. Motion 2009/10:s16126 av Thomas Strand m.fl. (s)
Ursprungsmärkning av bosättarprodukter
57. Motion 2009/10:s16128 av Thomas Strand m.fl. (s)
Enprocentsmålet för bistånd
58. Motion 2009/10:s14016 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Arbetsmiljösatsning för att nedbringa ohälsotalen
59. Motion 2009/10:s16125 av Thomas Strand m.fl. (s)
Folkrörelser och fattigdomsbekämpning
60. Motion 2009/10:s35037 av Agneta Lundberg m.fl. (s, mp, v)
Alkoholpolitik
61. Motion 2009/10:s32015 av Kerstin Haglö m.fl. (s)
Vindkraft

Read Full Post »

Older Posts »