Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Inlägg märkta ‘svenska kyrkan’

Detta inlägg är också publicerat på DN-Debatt.

 

Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna är nu beredda att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte. Det är glädjande att Kristdemokraterna (DN Debatt 18/2) ändrat uppfattning i frågan och till sist anslutit sig till den breda majoritet som uppfattar tvångssteriliseringarna av transsexuella som inhumana.

Desto mer anmärkningsvärt är det att Svenska kyrkan fortsätter att huka i frågan. Senast Svenska kyrkan tog ställning i frågan om transsexuella skall få byta juridiskt kön utan att först tvingas till sterilisering var i yttrandet över betänkandet ”Ändrad könstillhörighet” (SOU 2007:16). Svenska kyrkan hade då inga invändningar mot kravet på sterilisering vid könsbyte. I yttrandet återfinns i stället formuleringar om att barn till transsexuella riskerar att drabbas av ”ett livslångt trauma” samt att ”åldrade far- och morföräldrar” plötsligt får anpassa sig till ”nya förvirrande och oklara roller”. Yttrandet är undertecknat av ärkebiskop Anders Wejryd.

Debatten har kommit en bra bit på väg sedan yttrandet skrevs. Men så länge Svenska kyrkan inte formulerar något nytt ställningstagande är det yttrandet som är Svenska kyrkans officiella åsikt i frågan.

Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn är ett mycket allvarligt ingrepp. Det finns inga belägg för att barn till transsexuella personer skulle fara illa. Ett kvarhållande vid tvångssteriliseringarna strider mot principen om alla människors lika och okränkbara värde.

Transsexuella personer är en utsatt grupp i samhället. I det ”Manifest för en kristen vänster” som vårt förbund antog 2009 står att vi strävar efter en värld utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning. Vi vill att alla barn ska ha samma möjligheter att växa och utvecklas oavsett föräldrarnas situation. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra. Som kristna och som socialdemokrater blir det för oss därför självklart att säga nej till fortsatta tvångssteriliseringar av transsexuella.

Det är viktigt att den politiska enighet som nu finns i frågan om att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte inte stannar vid ord utan också leder till handling. Det vore utomordentligt välkommet om Svenska kyrkan slutade stå vid sidan och i stället valde att bli en del av denna frigörelseprocess.

Ulf Bjereld
Eva-Lena Gustavsson

förbundsstyrelseledamöter av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

 

Detta inlägg är också publicerat på DN-debatt.

Anders Wejryd svarar här.

Read Full Post »

Idag på Svenska dagbladets ledare kritiserar Roland Poirier Martinsson från  Timbros medieinstitut påskuppropet mot utförsäkringarna (eller ”påskuppropet mot sjukförsäkringsreformen” som han kallar det).

Det är sorgligt att han som företrädare för högerintellektuella inte kan se bortom blockpolitiken, sympatisera med de utförsäkrade och stötta ett viktigt initiativ, trots att reformen ursprungligen drevs igenom av de borgerliga. Men det är glädjande att den kristna vänstern allt mer identifieras som en kraft att räkna med. Jag tror möjligtvis att han överskattar vår organisering en aning, men att vi växer i storlek, att våra frågor om mänsklig värdighet och internationell solidaritet får mer plats på dagordningen och att vi syns och hörs i debatten och inom Socialdemokratin tycker jag är mycket glädjande. Tack för att du ger oss detta!

Det är osäkert om det var det som var Roland Poirier Martinssons syfte, men jag formligen jublade här på kansliet när jag läste hans ledare, särskilt stolt och glad blev jag av de här meningarna:

Sverige har fått en allt mer högljudd kristen vänster (…) Broderskapsrörelsen inom S utgör ett av partiets viktigaste intressen. Landets mest tongivande socialdemokratiska debattörer är kristna.

Read Full Post »

Apropå Daniel Suhonens artikel på Aftonbladet kultur. Bör staten vara sekulär? Ja! Bör religiösa människor och grupper lägga sig i politiken? Ja! Kommer det alltid bli bra? Nej! Precis som det finns många olika partier och på det många olika uppfattningar inom varje parti så är det likadant med religion. Det är skillnad på amerikansk kristen höger och Svenska kyrkans diakoner som slår larm om effekterna av regeringens orättvisa utförsäkringar.

Likadant är det med islam. Det finns många olika strömningar. Det vore kanske enklare utan religion, men vi lever i den här världen och där är en överväldigande del av världens befolkning religiös. Den viktiga insikten är att det inte är en gång för alla givet vad religionen står för. Det är något som avgörs varje dag i en ständigt pågående diskussion.

Suhonen önskar att vi hellre gör klassanalys och pratar om social och ekonomisk politik. Det gör vi gärna. Diakonerna i påskuppropet gör det, liksom ärkebiskopen och Jesus gjorde det många gånger. Och i valet mellan den vite, välbärgade mannen (Lars Vilks) och de muslimer i Sverige som ofta står långt ner på samhällsstegen, som vill leva sina liv, bära sin slöja och praktisera sin tro ställer sig Broderskap på de senares sida.

Suhonen kritiserar vänstern för att fastna i identitetspolitik, men detta är något helt annat. Många som idag drabbas av klassamhället är troende, ofta muslimer. Kristna och muslimer har många skäl att stå sida vid sida för vi har det viktigaste gemensamt. Jag tänker då inte bara på den gemensamma historien genom Abraham, utan också på att vi varje dag drabbas av en allt hårdare högerpolitik.

Visst behöver vi ibland kritisera religionen, men gör det då som vännen som ser att allt inte står rätt till och därför vill hjälpa till. Gör det inte som de som skulle stena äktenskapsbryterskan, för vem är egentligen helt utan skuld? Det är kanske det jag tycker är tråkigast med Suhonens artikel, att om han nu tycker Broderskap gjort fel kunde han prata med oss snarare än att slå till med storsläggan i landets största tidning, kalla oss ”skräckexempel” och ”Här börjar det bli farligt på riktigt”.

Det är dessutom märkligt att Daniel som vill lyfta problemen med klassamhället bara kommenterar en enda sak ur ”manifest för muslimska socialdemokrater”, nämligen att det inte säger något om HBT-rättigheter. På den punkten håller jag med Daniel, men känner samtidigt att, det mycket korta, manifestet är väldigt bra i övrigt. Jag vet också att det pågår en omfattande intern diskussion kring HBT-frågor där mycket spännande händer. Vi bör även komma ihåg att vårt eget parti vaknat ganska sent i HBT-frågor och att organiseringen av muslimska socialdemokrater bara är i sin början.

Suhonen hoppas på en sekulär socialism. Jag hoppas att alla goda krafter som vill ha något annat än det omänskliga samhälle som växt fram i nyliberalismens spår kan arbeta tillsammans, bara så kan vi få till verklig förändring.

Av Klas Corbelius

Read Full Post »

Som de andra rödgröna partiledarna besökte Mona Sahlin Visby Domkyrka på kvällen efter sitt tal för ett Nikodemussamtal som blir mer personligt än andra intervjuer och paneler under veckan, i Svenska kyrkans regi. Det blev ett samtal som började med den kanske väl uttjatade frågan om hur man skiljer på privatliv och offentlighet, men sen blev det flera andra frågor. Bland annat berättade hon om en resa till Mellanöstern, där hon visats runt i gamla Jerusalem av lutherska palestinska biskopen Munin Younan och sett hur kristna, muslimer och judar lever tillsammans där. ”Hoppet om fred i Mellanöstern lever inte trots religionerna, utan på grund av dem”, slog hon fast.

Read Full Post »

Tidningen Dagen har förvägrat EKOHO och Svenska Kyrkan en annonsplats i tidningen. Annonsen handlade om ett ungdomsläger för kristna HBT-personer. Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund motiverade tidningens beslut med att  en annons om utlevd homosexualitet inte passar i tidningen Dagen.

Den här typen av censur kan vi  inte låta passera obemärkt eller acceptera. Dagen – som på senare tid speglat andra sidor av kristendomen än sin egna konservativa hållning tar med det här beslutet flera steg tillbaka. För att visa tidningen Dagen att progressiva röster inte kan tystas väljer vi att i solidaritet publicera annonsen på vår blogg. Även Ulf Bjereld, Kristian Krassman, Alexandra Einerstam och många andra har publicerat annonsen på sin blogg, jag uppmanar dig att också göra det.

Victor Svedberg,
Ordförande, Kristna Socialdemokraters Ungdomsnätverk

Read Full Post »

Regeringen har länge ägnat sig åt krypskytte mot folkliga organisationer som bedriver biståndsverksamhet och nu har det kommit ett sparkrav som kommer att få hårda effekter på det svenska folkrörelsebiståndet. Debatten om bistånd har av regeringen ofta reducerats till en fråga om teknikaliteter. Men det är en viktig debatt som förtjänar att föras på bredare front. Och det är just diskussionen som regeringen riktar in sig på. Igår skrev Dagen.se om besparingarna och debatten.

Svenskt bistånd i ideella organisationers huvudmannaskap tar vara på människors generositet, utöver det skattefinansierade biståndet. Det är ett uttryck för en internationell solidaritet och en förståelse av globaliseringens nya villkor. Med ett brett folkligt stöd för biståndsverksamheter som dessa blir det lättare att förstå hur världens förändras och hur det påverkar oss och andra. Den solidariteten vill regeringen nu av ideologiska skäl begränsa när ungefär 65 miljoner ska skäras bort från informationsanslaget. Det är ytterst oroväckande i en tid när migration och kulturfrågor är viktigare än nånsin, när flyktingkatastrofer, krig och konflikter är vardagsmat. Människor behöver få reda på, och diskutera, hur biståndet fungerar, vad demokratiutveckling handlar om och vad det leder till, för att fortsätta ge av sin tid, sitt engagemang och sina pengar!

Men ännu värre är kanske den oförstående attityd som regeringen har emot demokratibistånd och vikten av att utveckla folkrörelser och demokratiska institutioner i gamla diktaturer, i fattiga länder och i krigshärjade områden. Ett aktuellt uttryck för vikten av detta har vi idag mitt framför ögonen i Haiti. En fungerande demokrati med stabila institutioner och samhällssystem, hade underlättat alldeles oerhört för haitierna när jordbävningen slog till. Men Haiti har under lång tid varit en USA-stödd diktatur under ”Papa Doc” och sonen ”Baby Doc” som inte gjort mycket för att dra landet ur fattigdom och förtryck.

En folkligt förankrad demokrati är bra för välstånd, företagande, välfärd och miljö – och för människorna själva. När regeringen drar in pengar för information om biståndets innehåll innebär det att moderaterna vill minska diskussionen om biståndet. Man misstänker att de i fred vill begränsa biståndet en variant av internationell fattigvård där till och med militärt stöd och svenska företags profit kan räknas in i biståndsbudgeten. Man ska vara klar över att regeringen har ideologiska skäl för detta. Det blir dom fattiga och förtryckta som får betala och pengarna regeringen ”tjänar” går till att finansiera skattesänkningar för dem som redan har det bra här i Sverige.

Cecilia Dalman Eek

Cecilia Dalman Eek

Det är en bred flora av organisationer som drabbas. Här är några exempel: Diakonia, Svenska Missionsrådet, PMU Interlife, Svenska Kyrkan, Forum Syd, Världsnaturfonden, RFSU, LO-TCO:s biståndsnämnd, Olof Palmes Interantionella Center, Naturskyddsföreningen, Plan Sverige, Rädda Barnen, Afrikagrupperna, Kooperation utan gränser.

Vi visste redan tidigare att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) inte gillar bistånd. Det har hon sagt och upprepat flera gånger. Jag trodde att hon kanske ändå skulle ta sitt förnuft till fånga och inse att den demokratiska stabilitet hon själv är en del av, kan behövas också i länder som behöver hjälp att bygga den. Det är uppenbart att inget är heligt i moderaternas jakt på pengar för skattesänkningar.

Inlägget har även publicerats på Dalman Eeks blogg.

Read Full Post »

UN climate change conference logoSvenska kyrkan finns på plats i Köpenhamn, så för er som är intresserade av klimatfrågor så rekommenderar jag starkt att ni hänger med på deras blogg! Klicka här för att komma dit.

Read Full Post »

Jan Guillou

Jan Guillou

Islams och kyrkans största gemensamma nämnare anser [Jan Guillou] inte rör religionen, snarare motsatsen. Den sekulariserade andelen människor överväger stort i båda grupperna.

– Svenskarna tenderar i och för sig att också tro på ufon och troll. Merparten muslimer har däremot en mer traditionell gudstro, om än ljummen.

Trots detta anser Jan Guillou att kyrkan har en stor och viktig uppgift att fylla då den muslimska befolkningen ska ges fotfäste i Sverige. Han nämner Broderskapsrörelsens ställningstagande för palestinierna, och i motsvarande mån mot Israel, som ett föredömligt exempel. Kyrkans samarbete med islam betraktar han som nödvändigt.

Detta är ett utdrag från Kyrkans Tidning, läs hela artikeln här.

Förresten kan ni också läsa om att broderskaparna i Sundsvall anser att Eon ska åläggas att avsätta tio öre per kilowattimme för den ström som genereras vid Rundbackens kraftverk för att använda till miljöarbete. Läs hela artikeln i Sundsvalls tidning.

Read Full Post »

Idag (20/9) är det dags. Ta fram röstkortet eller legitimationen och ta en söndagspromenad. Målet är församlingshemmet och syftet viktigt. Det är dags att välja väg. Här nedan följer sju anledningar.

KYRKOVALNr 1: Vägvalet står mellan progressiva och konservativa, en kyrka för alla medlemmar eller en kyrka där samkönade äktenskap ses som något konstigt. Med dina valsedlar väljer du sida.

Nr 2: Drygt 6,7 miljoner människor är medlemmar, ännu fler begravs av Svenska kyrkan, nästan hälften av alla vigslar sker i kyrkan, varje år konfirmeras mer än var tredje 14-åring, kyrkan är Sveriges största konsertarrangör. Med dina valsedlar påverkar du landets största folkrörelse.

Nr 3: ”Återskapa fädernas kyrka” säger Sverigedemokraterna, vilket betyder nej till homosexuella, flyktinghjälp och religionsdialog. Med dina valsedlar kan du visa vad du ger för deras fega nostalgi.

Nr 4: Det finns fler än 3 400 kyrkor. Öppna mest på söndagen eller hela veckan? Socialdemokraterna värnar en levande kyrka med en verksamhet som passar många olika grupper. Med dina valsedlar väljer du goda förvaltare av ett tusenårigt arv.

Nr 5: Många barn- och unga mår dåligt och saknar goda förebilder. Här spelar kyrkan en viktig roll redan idag och det arbetet vill vi utveckla ytterligare. Särskilt viktigt är det att kyrkan finns i ungdomars vardag. Med dina valsedlar tar du ansvar för framtiden.

Nr 6: Socialdemokraterna vill göra varje församling till en ”mönsterarbetsplats”. Med dina valsedlar påverkar du arbetsgivarna för cirka 22 000 anställda.

Nr 7: 12 procent röstade förra gången – när har demokrater gillat sådana siffror? Med dina valsedlar gör du något som dina förfäder inte kunde.

Read Full Post »

Ingrid Emanuelson Vi vill vara med och arbeta för att gestalta Jesu radikala budskap om allas lika värde, solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Vi vill vara med och utveckla en kyrka, som står på deras sida som far illa i vårt samhälle, en kyrka som arbetar för att vara en tydligt kritisk samhällsröst, skriver Ingrid Emanuelson (bilden) och Monica Gundahl, broderskapare i Värmland.

Många tror att det inte är viktigt att gå och rösta i kyrkovalet. Kyrkan kommer ändå att finnas kvar, så som den alltid har funnits. Och ha sina gudstjänster, sin barnverksamhet, sin ungdomsverksamhet, sin äldreverksamhet, hjälpa och stötta dem som behöver det, finnas till hands på fängelser, på sjukhus, på telefon för samtal varje natt, hjälpa till och stötta vid krishantering, att finnas tillgänglig på olika ställen ute i världen, att bedriva internationell hjälpverksamhet och mycket mera.

Men är det så? Kommer kyrkan alltid att finnas kvar med alla sina insatser? Är det så självklart? Och i så fall för vem? Och på vad sätt? Och på vems villkor?

Läs hela deras debattartikel i NWT här.

Här finns Dagens kyrkovalssite, och här finns en artikel om partiernas viktigaste frågor. Läs också Rosita Runegrunds (KD) artikel om hur vapenexporten underminerar Sveriges mål om fattigdomsbekämpning här. Vi hoppas att vapenexporten ska bli en valfråga, där har både vårt parti och KD tillsammans med hela den moderatledda regeringen en hel del att försvara!

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 319 andra följare