Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘syrian’

Idag beslutade Broderskapsrörelsens kongress att rörelsen ska bifalla den motion som inkommit från Stockholms läns kristna socialdemokrater om att aktivt verka för ett politiskt erkännande av folkmordet på armenier, assyrier, syrianer och andra kristna i samband med första världskriget.

Frågan är kontroversiell i Turkiet och på flera håll i Mellanöstern, men inte bara där, utan faktiskt även både i flera svenska kommuner och inom socialdemokratin. En av de kommuner där frågan varit mycket omdiskuterad under flera år är Södertälje.

– Det här är ett viktigt steg för upprättelsen av de folk som under så lång tid förtryckts och förnekats sin historia. Det är också ett viktigt steg för att göra Sveriges Kristna Socialdemokrater till en relevant organisation för orientala kristna, inte minst här i Södertälje, säger Rose-Marie Jacobsson från Södertäljes kristna socialdemokraters grupp som varit med och initierat den ursprungliga motionen som nu gick igenom.

– Denna fråga är alltför viktig för att lämnas att driva till islamofobiska krafter, som inte vill se Turkiet som medlemmar i EU, tvärtom är det viktigt att hjälpa Turkiet till ett erkännande i den här frågan så att vägen till EU kan bli kortare, säger broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud.

Vi har tidigare skrivit om frågan här, här, här och här. Här finns också några kommentarer från armeniska och syrianska organisationer kring styrelsens ställningstagande som nu bifallits av kongressen.

Annonser

Read Full Post »

Förra helgen beslutade broderskapsrörelsens förbundsstyrelse att ställa sig bakom ett politiskt och moraliskt erkännande av den förföljelse och utrotningsförsök som gjordes mot armenier, syrianer, assyrier, pontiska greker och andra i det Osmanska riket i samband med första världskriget.

Syrianska Riksförbundet (SRF) och Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) välkomnar detta ställningstagande. De har skickat ett pressmeddelande som bland annat publicerats på bahro.nu om att de ser detta som

ett efterlängtat bidrag i kampen av ett erkännande av vår tragiska historia i modern tid. Folkmordet har satt sina spår bland det syrianska folket och andra drabbade minoriteter, men en handling som detta ställningstagande visar att det finns en stark solidaritet i det svenska samhället

SRFs tidning Bahro suryoyo skriver även om förbundsstyrelsens ställningstagande här och i samband med Stokholms kristna socialdemokraters motion skrev Dagen, Karatzian och Ermeni om det.

Yusuf Aydin, Förbundsordförande för Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund hälsar att det är väldigt glädjande att broderskapsrörelsens förbundsstyrelse väljer att föreslå kongressen att erkänna folkmordet. SOKUs förhoppning är att broderskapsrörelsen även ska påverka partiet i frågan, inte minst eftersom den snart ska komma upp i riksdagen som motion.

Även Vahagn Avedian, förbundssekreterare i Armeniska riksförbundet hoppas på hela socialdemokratiska partiets stöd i hälsningen från sitt förbund. Han tackar också förbundsstyrelsen för visat stöd och ”applåderar initiativtagandet” i denna fråga.

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

Läs också om att Israel friger Hamaspolitikern Aziz Dweik, att 7 av 10 säger nej till alkoholreklam, att Kosovos tidigare premiärminister gripits och om att Frankrike diskuterar begränsad rätt att bära burka.

Read Full Post »

Idag kan du träffa 15 unga broderskapare som kampanjar inför EU-valet i Jönköping, de börjar efter lunch. Och du, kryssa en av våra medlemmar!


Hon är broderskapare och hennes familj, kurdisk muslimsk pappa och syriansk kristen mamma som flytt från Turkiet på grund av sin kärlek till varandra personifierar ett av Broderskapsrörelsens stycken i vårt manifest för kristen vänster:

För kristen vänster går den relevanta skiljelinjen inte mellan olika religioner, utan inom varje religion, mellan dem som står för frihet, jämlikhet och solidaritet – och dem som inte gör det. Det gör åsiktsskillnaderna större inom religioner än mellan dem. Vi arbetar för en global politisk vänster som samarbetar över religions- och etniska gränser för att minska klyftorna. Vi är demokratisk kristen vänster och för oss är tron en erfarenhet som banar väg för samtal och samarbete med andra troende människor.

Nu ställer hon upp till EU-parlamentsvalet på socialdemokraternas näst sista plats. Så fundera på det och kryssa en broderskapare! Förutom Evin Cetin har vi även Åsa Westlund, Anna Hedh, Hillevi Larsson, Carina Hägg och Jonas Gunnarsson alla på socialdemokraternas lista.

Här kan ni också kolla Åsa Westlunds snygga och tydliga film:

Read Full Post »

Kolla kvällens Aktuellt, ett roligt inslag om en av våra sex medlemmar som kandiderar till EU-parlamentet för socialdemokraterna, Broderskaparen Evin Cetin.

Så här skriver man på hennes hemsida: Evin Cetin, 25 år, står på plats nr 29 på socialdemokraternas lista inför valet till EU-parlamentet. Hon är uppväxt i Bollnäs och har rötterna i de kurdiska och assyriska/syrianska folkgrupperna.

Evin har gått juristutbildningen vid Uppsala universitet och Maastrichtuniversitet med inriktning mot europeisk rätt. Hon pratar hela sex språk och har varit valobservatör vid flera utländska parlamentsval. Evin fick stor inblick i hur EU fungerar när hon arbetade som tjänsteman i Europaparlamentet. Genom sitt arbete vid Migrationsdomstolen såg hon bristerna i asyl- och flyktingpolitiken.

Idag arbetar Evin för kommunalrådet Anders Lago i Södertälje. Hon är en av få svenskar som personligen träffat både Dalai Lama och Barack Obama.

Nu söker Evin ditt stöd för att förändra Europa.

Läs mer om henne och ställ upp för hennes valkampanj på hennes egen hemsida. Eller rösta på henne för årets påskkärring.

Andra som bloggar om Evin är Brygubben och Marta Axner gillar Evin och kampanjen, Evins juristkollega §uperjuristen är lite sur och skapar viss debatt i kommentarerna, Håkan A Bengtsson (VD för Arenagruppen) funderar på att kryssa Evin, och Elvira tror att det bara blir hon som kommer att kryssa Evin. Vet du Elvira, det tror inte vi här på Kristen Vänster.

Missa inte Peter Weideruds debattinlägg på Dagen. Han menar att skatten bör öka på riktigt höga löner. Rätt utformade kan skatter bidra till fördelning, säkra de inkomster som behövs och fungera som en ekonomisk-politisk medicin, som kan bryta det giriga beroendet av för mycket pengar.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , .

Read Full Post »