Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘The Spirit Level’

Idag publicerade Ulf Bjereld denna text som en kommentar på SvD kultur.

Är det synen på jämlikhet som främst skiljer vänster från höger? Så menade i alla fall den italienske rättsfilosofen Nobert Bobbio (1909-2004) i sin uppmärksammade essä ”Vänster och höger” (Destra e sinistra) som publicerades i mitten av 1990-talet. Bobbio visade hur högern betraktar jämlikhet som något som präglar ursprungsrelationen mellan människor, men att ojämlikhet blir en naturlig följd av människans fria vilja och val av livsprojekt. Vänstern å sin sida, menade Bobbio, tar fasta på den ojämlikhet som präglar utgångspunkterna för människans fria val.

I åtminstone ett avseende hade Bobbio rätt. Studier visar att människor med vänster-ideologi prioriterar värdet ”jämlikhet” högre än vad människor med högerideologi gör. Frågar man samma personer hur högt de prioriterar värden som ”frihet” eller ”rättvisa” finns det däremot inga sådana skillnader mellan vänster och höger.

I debatten har högern och liberalerna vunnit debatten om vem som mest värnar friheten, medan vänstern erövrat en större trovärdighet i jämlikhetsfrågorna. Överhuvudtaget har de frihetliga frågorna vind i seglen, vilket i svensk politik närmast tog sig uttryck i Piratpartiets och Miljöpartiets framgångar i EU-valet.

Den vänster som slåss för jämlikhet gick däremot tillbaka i de olika europeiska valen till EU-parlamentet. Kanske kan denna vänster hämta inte bara tröst utan också nytt politiskt mod i den just utkomna boken “The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better” (Allen Lane, 2009) av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Boken har fått stor uppmärksamhet då den visar att samhällen med små inkomstskillnader har färre sociala problem och bättre folkhälsa än vad samhällen med stora inkomstskillnader har. Jämlikhet spelar roll.

Författarna har studerat världens 20 rikaste länder samt USA:s 50 delstater. Bland de mer jämlika länderna återfinns förstås Sverige och de övriga nordiska länderna samt Belgien, Österrike och Japan. Bland de mer ojämlika länderna hittar vi Storbritannien, Portugal och USA.

Resultaten är tydliga. Rika samhällen med stora inkomstskillnader har betydligt större problem med t ex alkohol- och narkotikamissbruk, mental ohälsa, våld, spädbarnsdödlighet, fetma, och HIV än vad rika samhällen med små inkomstskillnader har. Motsvarande samband återfinns i frågor som mellanmänsklig tillit, brottslighet och förväntad levnadstid. Författarna har överhuvudtaget svårt att hitta något exempel på samhällsproblem som inte är mer förekommande i länder med stora inkomstskillnader. Självmord blir undantaget som bekräftar regeln.

Vilken är då förklaringen till att jämlikhet har så många positiva konsekvenser för ett samhälle? Författarnas enkla svar är att jämlikhet leder till minskad stress och större trygghet, inte bara bland de sämst ställda utan också bland de välbärgade. Det är ju inte bara individer ur resurssvaga grupper som drabbas av mental ohälsa i ett ojämlikt samhälle, utan också de mest välställda. Förklaringen är inte orimlig, men i sin enkelhet inte heller helt övertygande. Finns det inte i stället något i de jämlika staternas politiska historia och kulturella traditioner som främjar såväl jämlikhet som ett mer tillitsfullt samhällsklimat?

Vänstern kan nu genom Wilkinson och Picketts bok på allvar hävda att jämlikhet inte bara är ett moraliskt värde i sig, utan också ett väldigt praktiskt verktyg i bygget av det goda samhället. Boken kommer därför säkert att flitigt användas i den kommande svenska valrörelsen inför 2010 års riksdagsval, och inte blir det Fredrik Reinfeldt eller Jan Björklund som kommer att vifta med den.

Vi skrev om boken the Spirit Level även i slutet av maj och redan i april kommenterade Daniel boken och för ett intressant resonemang om livschanser och jämlikhet. Läs också Ulf Bjerelds inlägg om nyfrälsta humanister. Uppdatering: kolla vad Thomas skrivit.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Read Full Post »

the_spirit_levelEtt tips från Ulf Bjereld om Richard Wilkinsons och Kate Pickets nyligen publicerade bok The Spirit Level, som recenserats i Sunday Times och som tydligt visar att rika samhällen med stora inkomstskillnader har sämre folkhälsa och fler sociala problem än vad lika rika samhällen med små inkomstskillnader har. Jämlikhet spelar alltså roll!

Författarna har valt ut världens 20 rikaste länder samt USA:s 50 delstater. Resultaten är entydiga. Samhällen med stora inkomstskillnader har större problem med mental ohälsa, alkohol- och narkotikamissbruk, fetma, spädbarnsdödlighet och HIV än vad samhällen med små inkomstskillnader har. Motsvarande samband återfinns i frågor som förväntad levnadstid, mellanmänsklig tillit och brottslighet.

Författarna betonar också att det tidigare visats att det är jämlikhet som leder till tillit, och inte tillit som leder till jämlikhet.

I länder med stora inkomstskillnader sätts fler personer i fängelse och mindre resurser satsas på utbildning och välfärd och så vidare.

Frihet och jämlikhet forever!

Tips:
Högerns
människosyn fyller samhället,
Ett populistiskt utspel” 1 och 2,
SD-kandidat: ”Invandrare är primitiva” (även Bjereld intervjuas),
Stider mellan Hamas och Fatah
,
Om de nu tar mig för Gud säger jag inte emot” (om att maradonafans startar en kyrka),
Abortläkare ihjälskjuten i USA 1, 2 och 3,
Nedåt för S och M i EU-valet
,
Vett och etikett på facebook

Filippa Reinfeldt -så ska de rikas barn få gå före i vården

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »