Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ungdomar’

Jag var idag och lyssnade på när Thomas Östros presenterade Socialdemokraternas jobbpolitik under det socialdemokratiska ekonomiska seminariet i Almedalen. Det var en pigg Östros som ville bekämpa den moderatledda regeringens passiva arbetsmarknadsåtgärder. Ungdomsarbetslösheten var ett stående tema och Östros ville skrota regeringens så kallade ”jobbgaranti för ungdomar” och ersätta detta med en ”jobbstart för unga”. Ledordet var utbildning och att vi alltid måste erbjuda ungdomar aktiva vägar in i arbetslivet från dag ett.

Den nuvarande regeringens passiva inställning till den stigande arbetslösheten kanske bäst illustreras genom att deras egna beräkningar pekar på att 1 av 3 av de som nu blir arbetslösa inte kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Jag tror nästa val kommer att handla om vem som har bäst svar på människors framtidsdrömmar. Den socialdemokratiska framtidsdrömmen måste bestå av ett samhälle där ungdomar alltid ges nya chanser att vara en aktiv del av. Kanske har Östros inlägg i debatten sått ett frö till ett sådant samhälle. Det är i alla fall otänkbart för mig som socialdemokrat att bara stå och titta på medan den nuvarande regeringens passiva jobbpolitik fortskrider.

Läs mer om (S) ekonomiska seminarium här, här, här och här.

Annonser

Read Full Post »

Hur får vi in ungdomar på arbetsmarknaden?

Så var rubriken på ett mycket intressant seminarium jag och maken deltog på i dag i Almedalens enorma programutbud. Seminariet arrangerades av Fryshuset (pressmeddelande).

Det var naturligtvis olika utgångspunkter i samtalet som hettade till mot slutet, när vi skulle avsluta seminariet. Den moderata politikerns utgångspunkt var att grundproblemet till ungdomars svårigheter att komma in på arbetsmarknaden var den dåliga utbildningspolitiken som varit, att ungdomar är för dyra att anställa och att det är för mycket curlingföräldrar och en curlingpolitik som gjort att ungdomar själva inte fått ta ansvar för sina liv.

Vänsterpartiets representant ifrågasatte detta, den högerledda regeringens misslyckade ekonomiska politik i finanskrisen. En politik som helt har misslyckats med att skapa jobb, som den moderata politikern också erkände. Två företagare gav intressanta infallsvinklar. Dani Evanoff som själv är ung företagare  menade att unga är isolerade från vuxenvärlden och egentligen inte behöver så mycket mer faktakunskaper utan istället behöver hjälp med att bygga relationer. Unga människor vill jobba. Det var han själv ett exempel på som inte gått gymnasiet överhuvudtaget. I hans företag, som han nyligen sålt var medelåldern 23 år.

Utvecklingsansvarig för Fryshusets gymnasium ifrågasatte den nya gymnasiereformen 2011 som helt otillräcklig att möta ungdomarnas behov inför framtiden. Istället ger reformen bara ökade krav på elever och rektorer. Ungdomarna behöver som Dani också uttryckte det få kompetens att bygga relationer. Regeringens politik att förändra regelverket för praktikplatser ifrågasattes, med all rätt.

Jobbcoachning är oerhört viktigt för att hjälpa ungdomar hitta arbetsgivaren och därmed jobb. Det har i praktiken försvunnit i och med regeringens politik som innebär att endast ungdomar över 25 år kan erbjudas praktikplatser.

Carina var också en företagare som reperesenterade  en välkänd teleoperatör. Hon konstaterade att LAS inte var något problem för att anställa ungdomar. Istället handlade det om attitydfrågor. Hon efterlyste ett modigt, moget ledarskap som vågar ta ungdomars nyfikenhet och kreativitet på allvar iställe för att ändra arbetsrätten.  Jämförelser gjordes också med ungdomars situation i Danmark och Norge där ungdomsarbetslösheten är väsentligt lägre än i Sverige, trots högre ingångslöner.

Ja, det finns oerhört mycket att säga om panelens tankar om arbetsmarknadspolitiken för ungdomar! Ett intressant seminarium som gav mycket tankar att ta med sig, inte minst hem till min egen hemkommun. Hur tar vi vårt ansvar för uppföljningsansvaret för ungdomarna?

Nu verkar det ju i debatten som om det skulle vara ett givet antal jobb som vi ska dela på. Inget kan ju vara mer felaktigt tänkt tycker jag.

//Eva-Lena Gustavsson, ledamot i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse

Read Full Post »

Broderskaps ungdomsnätverks första youtubefilm, tack Victor Svedberg.

Och så vill jag slå ett sista slag för att ni inte ska glömma att rösta, här kan du läsa om hur det ligger till, bland annat att moderaternas nedgång är säkerställd och att miljöpartiet växer rejält. Kolla också i Dagen, där nästan alla våra kandidater till EU-valet intervjuas.

Om du redan röstat och är övertygad och allt, då är det hög tid att bli medlem. Inget parti står för dina åsikter till 100%, det kan jag garantera, men om du går med kan du bidra till att det parti du står närmast blir ännu närmare dig.

Att rösta är silver, men att engagera sig är guld.

Read Full Post »

Shamm Ghafour och Simon Wessbo diskuterar manifestet för kristen vänster

Shamm Ghafour och Simon Wessbo diskuterar manifestet för kristen vänster

Kristen vänster finns nu på flickr! De första bilderna är från vår ungdomsnätverksträff i Jönköping den 29-31 maj i år och vår insats på Equmenias riksstämma helgen innan.

Foton som publiceras på flickr kommer också att synas på vår nya hemsida. Har du foton från lokala broderskapsevent så skicka jättegärna in!

manifest för kristen vänster

manifest för kristen vänster

glödknappar

glödknappar

ungdomsnätverksträff

ungdomsnätverksträff

kubb på södra vätterbygdens folkhögskola

kubb på södra vätterbygdens folkhögskola

Read Full Post »

Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land, detta land är ett regn och en pöl

Så inleds Beppe Wolgers och Olle Adolfssons älskade visa om visionen av hur en värld skulle kunna ha ett barnperspektiv där barnens föreställningsvärld är i centrum. Visan avslutas med stroferna

Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem. Alla är barn, och dom tillhör det gåtfulla folket.

Visan är ganska så provocerande egentligen, för vi står mycket långt från den drömmen. Drömmen om att inget ska tas ifrån dem, barnen. Den senaste tiden har det kommit flera larmrapporter om barnens livsvillkor i vårt land. Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterade förra veckan en rapport om hur långt Sverige har kommit i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i ett möte med FN:s barnrättskommitté i Genève.

Barnkonventionen fyller 20 år i år men har ännu inte fått ett ordentligt genomslag i det svenska samhället, påpekar Fredrik Malmberg.

Rädda Barnen presenterade nyligen en rapport om att allt fler barn lever i fattigdom i Sverige. Här om kvällen tog Sverker Olofsson upp i sitt TV-program PLUS att otroligt många ungdomar skuldsätts när de fyller 18 år på grund av sina föräldrars dåliga ekonomi. Det anmärkningsvärda i detta är att det är myndigheter som driver processer mot dessa ungdomar. Ett förhållande som helst strider mot föräldrabalken och barnkonventionen!

Vart tog arbetet med att införa barnkonventionen vägen? Flera kommuner och landsting började stort med att föra in barnbokslut i sina verksamheter, men vad hände sen? Hälften av Sveriges socialtjänstförvaltningar saknar ett barnperspektiv och bara några få landsting arbetar med att analysera konsekvenserna för barn och unga innan de fattar beslut som rör den här gruppen. För en myndighet som Kronofogdemyndigheten borde det vara självklart att ha ett barnperspektiv.

I mitt tidigare arbete som Personligt Ombud hjälpte jag en familj med att överklaga kronofogdemyndighetens beslut om vräkning. I sitt beslut hänvisade de till prejudikat som inte var relevanta i ärendet överhuvudtaget. Eftersom det fanns ett barn med autism i familjen med särskilda behov så hänvisade jag till barnkonventionen och barnets egna rättigheter. Handläggaren blev tyst och mycket förvånad. Det hade de inte tänkt på överhuvudtaget men gav mig då goda råd i hur jag skulle skriva och argumentera i saken. Familjen fick rätt, utifrån det för myndigheten nya perspektivet. Hur man sedan implementerat barnkonventionen i sitt vidare arbetet förtäljer inte denna historia. Men självklart ska alla myndigheter ha barnkonventionen som en grundpelare i sina verksamheter. Hur gick det då med vräkningen? Jo det gick bra till slut, det blev ingen vräkning.

Vad gör regeringen för att synliggöra barns behov? Inget verkar det som. Finns det några konsekvensanalyser som pekar på vad som händer med barnen och ungdomarna nu när regeringen slår sönder trygghetssystemen i landet och en massarbetslöshet står för dörren. Är det någon som hört närlingslivsminster Maud Olofsson eller någon av de andra ministrarna tala om barnens situation i finanskrisens spår?

I maj 2006 la vi i Broderskapsrörelsen fram rapporten Vilka är de utsatta? – perspektiv på svensk välfärd av Gunvall Grip. Rapporten har två-tre år på nacken nu men är trots det tyvärr fortfarande aktuell. Trots Sveriges höga internationella välfärdsstatus så finns det fortfarande utsatta grupper människor i Sverige och de är inte enstaka eller få utan många. Utsattheten kan preciseras på flera sätt och det är det vår rapport försöker synliggöra.

Utsattheten påverkar inte minst barnen och ungdomarna. Växer man upp i en familj präglad av den här utsattheten har man större risk att dö, större risk för psykiatrisks sjukdom, självmordsförsök, skador av yttre våld och alkohol- eller narkotikarelaterad sjukdom jämfört med barn och ungdomar till föräldrar som kan anses leva i tillfredställande förhållanden.

Det är många enskilda, kyrkor och organisationer som Rädda Barnen, Bris och Barnombudsmannen som arbetar aktivt med att synliggöra och hjälpa på olika sätt. Det är bra, men det behövs mycket mera av detta! Mycket återstår att göra, vår välfärd har sina brister men vårt samhälle har också stora möjligheter att göra något åt de brister vi ser om bara politisk vilja finns.

Så glöm inte bort att alla är dom barn, och dom tillhör det gåtfulla folket!

Eva-Lena Gustavsson
Socialpolitiskt ansvarig
Broderskaprörelsens förbundsstyrelse

Etiketter:, , , , , , , , ,

Read Full Post »