Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘upplysning’

Israel-Palestina omslag2Vår bok Israel & Palestina – 60 år i våra röda hjärtan (Ulf Bjereld & Ulf Carmesund red) är fortfarande aktuell. Nu senast recenseras den av Patrik Helgesson i Flamman. Så här inleder han:

Bilden av Israel som ett gräsrotsdemokratiskt pionjärsamhälle bekräftades under dess tidiga år av etablerade medier, politiker, intellektuella och fackliga ledare. Landet fick kanalisera förhoppningar och behovet av utopier inom vitt skilda politiska läger. Liberalerna såg en sekulär och tekniskt avancerad stat som började ta form, omgiven av hotande konservativa och religiöst präglade arabstater. Socialdemokraterna och LO såg ett samhälle med stark folkrörelseförankring som hade bevattnat öknarna och nu kännetecknades av starka fackföreningar, en väl fungerande kooperation och kibbutzerna som ett konkret exempel på socialism i praktiken.

Inom kyrkor och frikyrkor betraktades staten som ett steg mot judisk-kristen gemenskap efter långvariga förföljelser av judar, med axelmakternas förintelse av sex miljoner judar som det mest groteska uttrycket.

Detta synsätt har varit centralt för socialdemokratin ändå in i våra dagar. Å andra sidan är socialdemokratin också formad av en långvarig uppgörelse under 50- och 60-talet med kolonialismen och dess världsbild. Ett resultat av denna process var att man inte längre accepterade fördrivning, ockupation och kolonialpolitik även om den sades syfta till upplysning, utveckling, jämlikhet, kvinnofrigörelse eller rentav socialism.

Beställ boken här för billigast möjliga pris, 150 kronor inklusive frakt.

Läs andra om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Read Full Post »