Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘uppsägningar’

Krisen har drabbat sverige hårt och särskilt fordonsindustrin i västsverige. Regeringen skulle kunna visa handlingskraft genom att underlätta utbildning och utveckling för dem som hotas av varsel för att stärka konkurrenskraften och förbättra utgångsläget för Sverige. Men istället talar regeringen illa om nationellt viktiga kunskapscentra, exempelvis SAAB, och ställer orimligt hårda krav som omöjliggör för företag att få del av stöd- och utvecklingsinsatser för företaget och de anställda. De brutala försämringarna i a-kassan kan tvinga en arbetslös att leva på halva sin lön. Medan svenska metallarbetare bidrar till att rida ut krisen, avfärdar Reinfelt alla förslag om insatser för svenska företag med argumentet att ”våra gemensamma resurser ska gå till skola, vård och omsorg”.

Därför är det obegripligt när Reinfeldt och den moderatledda alliansen nu sviker sin utfästelse om förstärkningar för välfärden i kommuner och landsting. Anders Borgs löfte om att återkomma i budgetpropositionen med stöd till kommunerna har visat sig bara vara luft. Uppsägningar och kvalitetsförsämringar i skolan, vården och omsorgen kommer att bli följden – Sveriges kommuner och landsting beräknar att 15.000 måste sägas upp.

Sedan sommaren förra året har prognoserna för skatteintäkter fått skrivas ner i omgångar. De ökade intäkter kommunerna räknade med sommaren 2009 finns inte längre och regeringen låtsas som om det inte får konsekvenser. Det är ett svek mot dem som behöver hjälp i skolan, mot de sjuka och dem som behöver omsorg. Den borgerliga alliansen drar sig inte för att försämra välfärden nu när den behövs som allra mest. Genom att inte ge något extra stöd till kommunerna i år visar regeringen att man utan vidare accepterar den kvalitetsförsämring det innebär att säga upp 15.000 anställda i välfärden. Borgarna drar sig inte för att öka på köer i vården, öka skillnaderna i skolan och försämra kvaliteten i omsorgen om barnen och de äldre. De drar sig inte för att försämra välfärden just när den behövs som allra bäst.

Istället för att ta ansvar raljerar Reinfeldt med att socialdemokraterna ”vill köra de offentliga finanserna i diket”. Det är han som håller på att köra Sverige i diket genom en oklok krispolitik och en medveten omfördelning av våra gemensamma tillgångar. De som redan har det bra får mer i plånboken genom historiska skattesänkningar. De som har det sämre ställt, pensionärer, arbetslösa och sjuka, får betala för krisen och acceptera försämringar i välfärden. Reinfeldt och hans allians står redan i diket och hans regering har soppatorsk. De kommer inte längre och har redan börjat skylla ifrån sej.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , ,

Annonser

Read Full Post »