Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘uppsala’

När Sveriges kristna socialdemokraters förbund – Broderskapsrörelsen – i helgen avslutade sin 63:e kongress, blev det också den sista kongressen med det klassiska namnet. Rörelsens namn kommer i fortsättningen att vara Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, och samla svenskar ur alla religioner och trosriktningar, vars övertygelse leder dem till ett politiskt vänsterengagemang.
Vi lämnar ett inarbetat namn och en trygg identitet, därför att samhället och världens förändrats. Det var inte utan vånda som rörelsen tog detta modiga steg, men det togs i stor enighet och tillförsikt att i valet mellan att vara nyfiken på framtiden eller trygg i gårdagen, så behöver vi ta detta steg.
Broderskapsrörelsen bildades i en tid när det fanns tydliga spänningar mellan kristna och arbetarrörelse. Arbetarrörelsen var ideologiskt sekulär och många i kyrkornas ledningar bars av konservativa värderingar och motsatte sig delar av det arbetarrörelsen krävde i resan från ett fattigt klassamhälle och in i ett modernt folkhem.
De kristna för vilka tron också ledde dem till ett starkt samhällsengagemang för frihet, jämlikhet, solidaritet hamnade i kläm. Kristna socialdemokrater ansågs för radikala i sina församlingar och för religiösa i sitt parti. Broderskapsrörelsen blev ett hem för dessa hemlösa, med en uppgift att påverka både kristenheten till ett fördjupat och konkret samhällsengagemang och det socialdemokratiska partiet att bättre förstå religion och de positiva drivkrafter för samhällsförändring som ryms i en tro och ett religiöst engagemang.
Broderskapsrörelsen har varit framgångsrik i sin historiska uppgift. Vi har bidragit till att svensk kristenhet är en progressiv samhällskraft, och jämfört med övriga världen, så har Sverige en marginell kristen höger. Vi ser idag en helt annan förståelse i partiet för tro och religion, jämfört med för några årtionden sedan. Idag är vår främsta uppgift att vara idébärare för vissa perspektiv kopplat främst till internationell solidaritet, mänskliga rättigheter och engagemang för samhällets mest utsatta grupper.
När Broderskapsrörelsen bildades för 82 år sedan bestod det troende Sverige av protestantiskt kristna – Svenska kyrkan och frikyrkorna. Idag utgör romerska katoliker, bekännande kristna ortodoxer och praktiserande muslimer, med växande grupper också från andra världsreligioner, ungefär en tredjedel av de aktiva troende.
Många nya svenskar upplever en liknande situation som Broderskapsrörelsens medlemmar stod i för en generation sedan. Om de uppträder sekulärt, har de enklare att hitta in i den socialdemokratiska partistrukturen, och i svenskt politiskt liv i stort. Men om de kommer med hela sig, också sin tro och dess erfarenheter, möts de inte sällan av bristande förståelse. Det gäller främst muslimer.
Det är nödvändigt för oss som gammal och klassisk svensk folkrörelse att kunna tänka nytt och bli en hemvist för morgondagens svenskar. Jag är övertygad om att detta historiska beslut kommer att berika oss själva, vårt parti och svenskt politiskt liv, genom att ge en ökad röst till erfarenheter och perspektiv som under lång tid önskat tydligare plattformar.
Under de år vi fört en närmare dialog med både kristna, muslimer och judar, har vi själva berikats mycket. Jag är övertygad om att detta steg också kommer att vara ett viktigt bidrag till en positiv integration, inte minst för den muslimska gruppen som idag upplever mycket av fördomar och oförståelse.
Genom att välkomna fler praktiserande muslimer att bryta sina erfarenheter mot de svenska, kommer vi att stimulera samtal som mår bra av mer utrymme i religionens sammanhang. Dit hör t ex synen på kvinnors och homosexuellas rättigheter, där Broderskapsrörelsen under många år varit pådrivande för stärkta rättigheter och jämställdhet, både i relation till kyrkor och i relation till vårt parti.
I dessa, och många andra frågor, kommer muslimska medlemmar att bära med sig erfarenheter från Socialdemokrater för Tro och Solidaritet till sina moskéer och sammanslutningar, precis på samma sätt som Broderskapare under många år varit katalysatorer för en aktiv samhällsdebatt i våra kyrkor.
Det är också viktigt att en klassisk svensk folkrörelse kan fullt ut företräda behov och perspektiv från religiösa minoriteter. Vi lever i en tid när antisemitism växer och där islamofobin beskrivs som Europas största minoritetsproblem av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.
Jag hoppas detta historiska steg ska rusta oss att bli ännu bättre att föra denna viktiga kulturdebatt.

Peter Weiderud
Ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Artikeln publicerad också i tidningen Dagen.

Annonser

Read Full Post »

Lena Sommestad

Lena Sommestad

Om vi i Socialdemokratin skall återta det politiska initiativet behövs en intelligent ledare i tiden och vår uppfattning är att Lena Sommestad är den person som skulle gestalta detta. Hon var miljöminister i den senaste socialdemokratiska regeringen. Lena är rätt person att föra fram det som är den grundläggande skillnaden mellan oss i den kristna vänstern och den borgerliga regeringen, nämligen omsorgen och solidariteten med de svaga i vårt samhälle. Alltså vill vi så kraftfullt vi kan föra fram Lena Sommestad som nästa partiledare i Socialdemokratiska partiet. I december (20/12) hölls styrelsemöte i Broderskapsgruppen i Uppsala. Vi diskuterade den artikel av fem medlemmar i gruppen plus ett par andra socialdemokrater i Uppsala som nyligen hade publicerats i Upsala Nya Tidning och där Lena Sommestad lanseras som socialdemokratins nästa ledare. Styrelsen instämmer i den lanseringen.

Broderskapsgruppen i Uppsala
Genom Kent Cramnell

Read Full Post »

Victor Svedberg

Victor Svedberg

”Det är ett stort förtroende som jag är jätteglad för. Vårt ungdomsnätverk har växt mycket sedan vi startade och allt tyder på att fler och fler unga får upp ögonen för att tro och politik hänger ihop. Därför är det viktigt att det finns en plattform för unga vars tro leder dem till vänster. Vi kan inte låta en intolerant kristen höger stå oemotsagd”, säger Victor Svedberg, Östersund, nyvald ordförande för ung kristen vänster.

I helgen valde styrelsen för Sveriges Kristna Socialdemokrater ledningsgrupp för sitt nätverk för unga som återuppstartades förra året. Följande personer utsågs till denna ledningsgrupp:

Anna Ardin, Stockholm, Metodistkyrkan i Sverige
Marta Axner, Uppsala, Svenska kyrkan,
Jonas Bergström, Borås, Svenska Missionskyrkan
Sara Fransson, Växjö, Svenska Baptistsamfundet
Lissandra Sandell, Värnamo, Svenska kyrkan
Victor Svedberg, Östersund, Svenska kyrkan
Staffan Thore, Linköping, Svenska kyrkan
Simon Wessbo, Linköping, Svenska Baptistsamfundet

Nätverkets ledningsgrupp beslutade att kalla nätverket ung kristen vänster och inom sig utse Victor Svedberg till ordförande. Enligt ett beslut på förbundsstyrelsens möte i helgen ska ordförande för ungdomsnätverket även vara permanent adjungerad till alla förbundsstyrelsemöten.

Read Full Post »

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Christianos en el PSOE eller Christianos Socialistas (Kristna socialdemokrater) är värdar för ILRS:s möte i oktober, kongressen hålls i Cordoba 10-11 oktober. International League of Religious Socialists finns i tjugo länder och är associerad medlem i Socialistinternationalen. Broderskapsrörelsen är en våra viktigaste och starkaste medlemmar.

“Global Crisis and Spirituality – strengthening alliances with Faith and Social Justice” är årets tema och vi följer upp förra kongressen då vi talade om social globalisering.

Våra värdar är spännande. Det är vår yngsta medlemsorganisation, andra har funnits i hundra år. Den startade som en lokal grupp i Baskien där socialdemokratiska medlemmar såg behov av att mötas kring politik, men också kring sin tro. I det starkt katolska Spanien har konflikten mellan kyrkan, som ställde sig alltför nära diktatorn Franco, och socialdemokratin varit djup. Socialdemokraterna har tagit konflikten med kyrkan om skolan, som i hög grad sköts av kyrkan, men staten betalar, och etiska frågor som abort, äktenskap, homosexuellas ställning etc.

De kristna socialdemokraterna i Baskien har jobbat hårt för att få partiet med sig. Att det inte är mellan vänstern och kyrkan som gränslinjen ska dras utan mellan progressiva människor och konservativa. ILRS har bidraget till den baskiska gruppens arbete och nu, sedan flera år, har partiet gett de nya kristna socialdemokraterna sitt stöd och uppmuntrat dem att starta grupper i hela Spanien, uppmuntra människor att se hur väl tron och politiken hör samman och bygga broar i det spanska samhället. Gruppens ordförande är nu rådgivare till premiärminister Zapatero och då vår globala kongress möts i oktober samlas också den nationella gruppen för första gången, på samma plats. Spanska utrikesministern, Moratinos, kommer och talar och de baskiska pionjärerna har chans att se sin organisation manifesteras för första gången.

Vi hoppas och tror att spanjorerna också kommer att bli ett viktigt brohuvud för vårt globala broderskapsarbete i latinamerikanska länder.

Broderskapare från Sverige kommer att finnas på plats och vi kommer att göra stort nummer av platsen; Cordoba i Andalusien, där en gång muslimer, judar och spanska katoliker levde sida vid sid och byggde ett gott samhälle. Det blir vårt svenska bidrag till den annars katolska dominansen i Spanien. Manifestet för den kristna vänstern kommer att presenteras och vårt arbete tillsammans med muslimer i Sverige kommer att uppmärksammas.

Det är ett banbrytande arbete som våra kamrater i Spanien har gjort. Jag kommer att avgå som ordförande efter sex år, 2003 tog jag över efter Evert Svensson. Vi har förhoppningar om ytterligare en svensk ordförande i raden. Nuvarande viceordföranden kommer från Sydafrika respektive Storbritannien.

PA Sahlberg
President ILRS, fd riksdagsledamot, pastor i Metodistkyrkan

Läs vårt pressmeddelande och se listan på ombuden här på Newsdesk.

Kolla också artikeln om den nya webbkyrkan här och om diskussionerna om äktenskapsfrågan när kyrkomötet öppnades här (Wejryd hoppas liksom vi att frågan snart är utagerad, att den inte kommer bli lika segdragen som kvinnoprästmotståndet).

Read Full Post »

Peter WeiderudKlicka här för att kolla på ett bildspel med styrelseledamöter och andra broderskapare.

Idag avslutades Broderskapsrörelsens kongress i Malmö. Knappt 200 kristna socialdemokrater har under fyra dagar samlats för att besluta om hur vi konkret ska arbeta för att främja fred, hållbar utveckling, kultur och mänsklig värdighet. En enhällig kongress har också omvalt Peter Weiderud som ordförande.

– Broderskapsrörelsen representerar något av det finaste jag vet i svenskt politiskt liv. En genuint idéburen kraft som vill arbeta för ett mer tolerant samhälle och en mer rättvis värld. Det är en glädje att finnas med i detta sammanhang! Säger Peter Weiderud som kommenterar till utnämningen.

Kongressen har också enhälligt valt ny styrelse, i enlighet med valberedningens förslag.

– Ett av kriterierna var att få en god samfundsspridning av styrelseledamöterna, och i det här förslaget finns folk från svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Vid nästa kongress hoppas vi också kunna ha islam representerat i vårt förslag, sa Anci Magnusson från valberedningen.

De valda är:

Peter Weiderud, förbundsordförande, Arboga, omval
Lars G Linder, förbundssekreterare, Eskilstuna, omval
Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordförande, Göteborg, omval
Eva-Lena Gustavsson, Torsby, omval
Ulf Bjereld, Göteborg, omval
Joe Frans, Stockholm, omval
Hilde Klasson, Uppsala, omval
Knut W Nygaard, Kungsängen, omval
Lissandra Sandell, Värnamo, omval
Agneta Brendt, Hög (Hudiksvall), omval
Björn Pernrup, Helsingborg, omval
Eva Hedesand Lundqvist, Luleå, nyval
Tomas Strand, Vaggeryd, nyval
Görel Sävborg-Lundgren, Uppsala, nyval
Yilmaz Kerimo, Södertälje, nyval

Mer information och citat från de valda apropå utnämningen finns i respektive pressmeddelande som du kommer till om du klickar på namnen ovan.

Fotografier
Fotografier för kostnadsfri användning i tryckt material och på nätet finns att ladda ner från http://bildbank.broderskap.se och på flickr.

Read Full Post »

Efter ett inlägg på Bitte Assarmos blogg har diskussionen om man kan vara katolik och vänster blommat upp igen i tråden vid vårt inlägg ”Kan man vara vänster och katolik?”. Flera debattörer anser att det innebär att inte ta sin tro på allvar att vara vänster och katolik. Jonny går så långt som att säga att man inte kan ”tjäna två herrar” och Tuve ger underkänt till svensk vänster på grund av vårt ”på grund av sitt osympatiska omyndigförklarande av individerna”.

En av dem som svarat är Hilde Klasson, ordförande för de kristna socialdemokraterna i Uppsaladistriktet, och ledamot i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse:

Att vara katolik och stå till vänster i politiken är ingen lätt fråga! Sedan ett antal år tillbaka har jag fört en diskussion med företrädare för katolska kyrkan i Sverige om rätten till abort, rätten att gifta sig för homosexuella samt det absurda i celibatet. Jag har gjort det som medlem i katolska kyrkan och för att jag tvivlat på att tillhöra en i mitt tycke människofientlig kyrka. De svar jag fått är att mina funderingar inte alls skulle vara kyrkoskiljande utan att jag gott kunde vara kvar i kyrkan!

Mitt val blev ändå att lämna den katolska kyrkan, bland annat för Opus Dei, sexuella övergrepp som förtigits, synen på aborter och kvinnor som genomgår dem. Det känns som en lättnad, min tro får luft bokstavligt talat!

Att påstå att jag som troende inte har möjlighet att rå min familj, att jag inte som individ skulle kunna ha ett reellt självbestämmande som varande både troende och socialdemokrat stående till vänster är absurt!

Jag tror (förmodligen) på samma Skapare nu, utanför katolska kyrkan, som innan, och denna skapare ger mig rätt till att hysa de uppfattningar jag har om rättvisa, solidaritet och att det dessutom krävs många för att förändra, alltså den kollektiva tanken.

Ett av problemen när det gäller kollektivism är istället den maktposition som påven har och hur han utövar makten! Här kan man tala om att lyda utan reflektion.

Dock hyser jag visst hopp eftersom det finns de katoliker som likt mig anser att den syn katolska kyrkan förmedlar, via sin sociallära och där Kristdemokraterna är stora anhängare, inte kan anses vara Guds vilja utan snarare en del av maktapparaten här på jorden.

Min tro är att de mänskliga regelverk som sätts upp runt tron inte tjänar den lilla människan utan har tillkommit och vidmakthålls för att få henne att känna sig underdånig.

Vad blir då min slutsats? Jo, för mig går det inte att förena en värdekonservativ och fundamentalistisk katolsk kyrka och tro med en politisk inriktning, i mitt fall som vänster – socialdemokrat! Dock kan man ju alltid obstruera mot den heliga stolen, och faktiskt ha andra uppfattningar. Mitt val blev ändå att lämna, det kändes hederligare plus att jag på inga villkors vis ville att min kyrkoavgift skulle gå till att understödja rörelser som Respekt m fl.

Just i dessa frågor kan man dessutom se en klar skillnad mellan just kristen höger med KD i spetsen och kristen vänster! Läs gärna KD:s principprogram och reflektera över vad som där står!! För mig som kristen är det fullkomligt följdriktigt att tillhöra socialdemokratin; där kan och får jag verka för människans värdighet, vården om vår gemensamma jord och ett solidariskt synsätt.

Som det står i det ursprungliga inläggets diskussionstråd; jag hoppas att det är dags för en smärre revolution om det nu är så att inte ens Vatikanen lyssnar på påven.

Jag är glad att manifestet för kristen vänster har tagits fram, det visar att man mycket väl kan vara socialist och troende, att inte högern har monopol på vår Skapare!

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Härligt väder och härlig första majstämning!

Idag rapporterar Dagen: ”KD:s förstamajtåg i Uppsala störst – igen”. Vilket ju är en sanning med stor modifikation.

KD har bara ett enda tåg i hela landet, och det är det tåg där Siewert Öholm leder samtalet som hålls i Livets ords Uppsala. Ett tåg som kräver att fler kvinnor ska bort från arbetsmarknaden (vilket blir effekten – önskad eller inte – av dyra onödiga vårdnadsbidrag och minskad rätt till förskola). S och V däremot har människor på hundratals platser i Sverige, som protesterar mot samhällets orättvisor och kämpar för att vi ska få fortsätta driva Sverige framåt i samma riktning vi varit på väg under nästan hela 1900-talet och hoppas kunna fortsätta hela 2000-talet.

2006 gick 1200 personer i KD:s tåg, i år var det inte ens 700, hur många blir det nästa år? S och V samlade tillsammans i år lika många, bara i Uppsala.

Så egentligen har det lilla KD-tåget, det tåg de lyckats få ihop genom att finkamma hela Mälardalen, kanske hela Sverige, på människor som vill protestera för att hålla ett krympande KD kvar i riksdagen, inte riktig förtjänat att få kalla sig ”störst”.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Older Posts »