Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘val’

Här är en artikel som Eva-Lena Gustavsson, vår förbundsstyrelseledamot och representant för Värmlands kristna socialdemokrater skrivit tillsammans med partikamraterna Angelica Rage och Ann-Kristine Johansson.

Under den senaste mandatperioden har det skett många förändringar. Det kan man inte ta från den borgliga regeringen. Men i mandatperiodens slutskede så måste man ställa sig frågan. Har det blivit bättre för den svenska befolkningen. Har det blivit fler jobb, minskade klyftor, ökad jämlikhet och rättvisa till följd av dess politik.

Socialbidragen ökar i åtta av tio kommuner som en direkt följd av regeringens a-kasse politik och införandet av stupstocken i sjukförsäkringen. Men det är också Lagen om ersättning för personlig assistans (LASS) som gör att kostnaderna ökar inom kommunen. Kommunen står för insatser upp till 20 timmar. Därutöver är det Försäkringskassan som ersätter den enskilde.

Till följd av regeringens nya direktiv till Försäkringskassan upptäcker man nu hur kostnaderna ökar i rekordfart. När en brukare blivit sämre i sin sjukdom och behöver mer insatser i form av t.ex. matning via sonder av olika slag räknas detta som hemsjukvård och ersätts inte alls av LASS utan betalas helt av kommunen.

Ett exempel är när personen inte kan äta själv utan måste ha hjälp med framtagning och delning av maten. Detta ger inte LASS-ersättning då personen kan föra gaffeln till munnen när maten är framdukad och delad. Då har det ansetts att man klarar grundläggande behov själv.

De nya direktiven slår inte bara hårt mot kommunen utan framförallt mot de individer som behöver samhällets stöd för att leva ett drägligt liv. Man kan ställa sig frågan, varför det konstant måste vara de mest utsatta som drabbas av den borgliga politiken. Vi har sett det när det gäller a-kassan, sjukförsäkringen och socialbidragen. Fyra år till av samma politik kommer knappast göra situationen bättre.

Därför är kopplingen mellan den kommunala sfären och det nationella styret oerhört viktigt. En röst på Socialdemokraterna den 19 september innebär en ny färdriktning i Värmland och Sverige. Detta val handlar om vi skall ha fortsatt ökade klyftor mellan människor eller om vi ska investera i utbildning, välfärd och gröna jobb för framtiden.

Valet är ditt.

Annonser

Read Full Post »

Ödesval på Cypern?

Idag väljer norra Cypern president. När de flesta rösterna är räknande ser det ut som om Dervis Eroglu, idag premiärminister, ser ut att få mer än 50 procent och därmed slå den sittande presidenten Talat redan i första omgången.
Det kommer uppfattas som ett bakslag för fredsprocessen. Talat har tillsammans med den grekcypriotiske presidenten Christofias fört intensiva förhandlingar för en lösning av Cypernfrågan. Man har lyckats föra många frågor till fungerande kompromisser. Men inget är klart förrän allting är klart och nu finns risken att processen stannar av.
Eroglu väljs på en nationalistisk agenda. Han vill inte ha ett federalt och enat Cypern, utan två stater som samarbetar.
Senast Cypernfrågan var nära en lösning var i samband med landets EU-inträde 2004. Parallellt med EU-förhandlingarna utvecklades också Annan-planen. Den gången röstade folket på norra Cypern för en lösning, men planen föll p g a grekcyprioternas nej i folkomröstningen.
Besvikelsen över att man inte upplevt någon lösning och ekonomiska framsteg är ett skäl varför turkcyprioterna nu gått i mer nationalistisk riktning, precis som grekcyprioterna tidigare när man valde sin Papadoupolus, den president som ledde landet till ett nej i folkomröstningen.
I någon mening är Cypernfrågan beroende av att det finns en majoritet för en lösning på båda sidor samtidigt. I den logiken kan självfallet processen nu bli svårare.
Men det behöver inte bli så. På sydsidan säger många bedömare att en tredjedel av folket är för en lösning, medan en tredjedel av nationalistiska skäl inte är beredda att göra de kompromisser som behövs för att en lösning ska fungera. Den sista tredjedelen förhåller sig mer öppen för påverkan.
En mer nationalistisk president på nordsidan skapar ett nytt realpolitiskt läge, som också kan locka fram nya sätt att tänka. Och det mesta tyder på att Turkiet vill ha en lösning, eftersom detta är en förutsättning för landets EU-inträde.
Och Turkiets vilja är självklart avgörande för norra Cyperns möjligheter och politiska vägval. Och en mer nationalistisk president har självklart större möjligheter att leverera den typen av kompromisser som det måste bli fråga om.
Ett nytt läge är det under alla omständigheter. Ett av Cyperns allra svåraste bekymmer är att nästan all politisk energi används till den egna konflikten. Varje möjlighet att lyfta blicken och öppna tanken till nya vägar framåt är viktig.
Cypern är en historisk brobyggare mellan Europa och Mellanöstern och har i detta en stor politisk och ekonomisk potential. Det är en plats i Europe där kristna och muslimer har levt tillsammans under århundraden, men nu varit i konflikt eller separerade de senaste 50 åren.
Frågan är om man kan lägga de senaste 50 årens parantes bakom sig och se de stora möjligheterna med ett enat Cypern.

Read Full Post »

Lena Hjelm-Wallén

Lena Hjelm-Wallén

Odemokratiska regimer kommer att få svårare att köpa svenska vapen, skriver Riksdag & Departement.

– Vi ska vara väldigt återhållsamma när det gäller att sälja vapen till sådana regioner, säger Lena Hjelm-Wallén (S), ledamot i arbetsgruppen kring en rödgrön utrikespolitik.

Den svenska vapenexporten växer, och dess värde har tredubblats på tio år, skriver RoD och fortsätter Sverige ligger stadigt på tio-i-topplistan över världens största vapenexportörer.

Räknat per capita ligger Sverige i särklass först, och det statliga stödet till vapenindustrin kostar skattebetalarna stora summor som istället hade kunnat gå till exempel till att skapa utveckling och arbetstillfällen inom grön teknik, ett område där Sverige idag tappar mark till andra länder.

Fakta
* 2008 exporterade svensk industri försvarsmateriel för 12,7 mdkr, vilket var en ökning med 32 procent på ett år.

* De fem största köparna 2008 var Sydafrika, Nederländerna, Danmark, Grekland och Pakistan.
Källa: Inspektionen för strategiska produkter

Läs hela artikeln här.

Read Full Post »

Panelen i samtalet om varför muslimer röstar vänsterHär kan du se seminariet ”Därför röstar 70% av muslimerna på Socialdemokraterna” som ägde rum fredagen den 30 oktober kl 15.00-16.00, på Socialdemokraternas partikongress.

Broderskapsrörelsen arrangerade ett seminarium för att svara på frågan varför 70 procent av muslimerna sympatiserar med Socialdemokraterna, och bara runt 14 procent med de borgerliga partierna i den moderatledda regeringen.

Klicka här för att komma till sändningen!

Medverkande:

Cecilia Dalman Eek, ordförande för International Leauge of Religious Socialists, vice ordförande för Broderskapsrörelsen

Ulf Bjereld, Broderskapare och professor i statskunskap

Magnus Hagevi, universitetslektor från Växjö universitet som i höst presenterat en undersökning om muslimers röstbeteende.

Abdulkhader Habib, muslim och ordförande för Nätverket för troende socialdemokrater.

Peter Weiderud, ordförande Broderskapsrörelsen.

Read Full Post »

Ring upp din familj och kolla att de verkligen röstar idag eller imorgon

Skicka ett sms till tio vänner och berätta att du röstat S – och att de inte ska glömma att utnyttja sin rösträtt

Gå till närmsta valstuga och hjälp till att bli av med flygbladen

När du gjort detta, eller nåt annat du kommer på för att höja valdeltagandet, så kan du med gott samvete fira clownnäsans dag, tillexempel på Skansen här i Stockholm!

Read Full Post »