Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘vin’

Kristna har en positiv uppfattning om EU, enligt den senaste SOM-undersökningen. Det skriver statsvetaren Magnus Hagevi i Sändaren, och tippar att allianspartierna får flest kristna röster. Även Broderskap skriver om detta i senaste numret.

Hagevi fortsätter att beskriva att kristna riktat kritik mot EU för att bygga handelshinder mellan Europa och utvecklingsländerna söder om Europa och att kristna tystnat i denna kritik, i vårt EU-program lyfter vi dock särskilt detta som en allt jämt viktig fråga.

Den kritik som kristna riktar extra starkt mot EU rör alkoholpolitik, flyktingpolitik och socioekonomiska förhållanden. Kristna väljare i allmänhet och frikyrkliga i synnerhet vill inte sänka priset på alkoholdrycker eller tillåta försäljning av öl, vin och sprit i vanliga affärer.

Kristna är också mycket kritiska till förslag om att Sverige ska ta emot färre flyktingar och ger sitt stöd åt ett mångkulturellt samhälle.

So far, so good, en sammanfattning av broderskapsrörelsens politik skulle man kunna säga.

Men sen fortsätter han: kristna väljare tenderar att vara förhållandevis positiva till privatiseringar och marknadsekonomi. Dock verkar en relativt stor andel kristna vara mer negativ till att införa euro som valuta i Sverige jämfört med mer sekulära väljare. Och i politiska val tenderar kristna väljare att rösta borgerligt (dock inte på (M) och (SD)). Och där går vi inte med majoriteten av de kristna tydligen. Åtminstone inte enligt Hagevi.

Annonser

Read Full Post »

Jag har den senaste veckan haft förmånen att göra mitt första besök i Buenos Aires och Argentina. Min uppgift var att leda ett seminarium för latinamerikanska parlamentariker om hur förbättrad lagstiftning kan begränsa spridningen av handeldvapen och därmed motverka våld. Det kräver i sig ett par bloggposter att utveckla, men jag skulle här främst vilja dela några upplevelser om detta märkliga och spännande land.

För hundra år sedan var förmodligen Argentina världens rikaste land och stod tillsammans med USA för framtidshopp för tusentals, till och med miljoner, emigranter från Europa, även vårt eget land. Latinamerikas största hamn och fantastiska förutsättningar för boskapsskötsel och jordbruk var motorn i den tidens framtidshopp När man går nere i de gamla hamnkvarteren är det svårt att inte nynna på Evert Taube eller i emellanåt brista ut i Fritiof och Carmencita och ta ett par tangosteg.

Den gamla rikedomen syns i Buenos Aires, även om den blivit bedagad. Sedan boskapskrisen på 1920-talet har landet gått igenom många svårigheter – år av hård diktatur, sentida kolonialkrig med britterna om Malvinas (Falklandsöarna), en nationalistisk politik som haft stor tilltro till priskontroll vilket hämmat inte minst industrins utveckling och en finansiell kollaps. Fortfarande finns mycket rikedom, men också stor fattigdom och skillnaden däremellan är ett av landets viktigaste problem idag. I Buenos Aires också kombinerat med dålig luft, namnet till trots.

Men tillgångarna är också stora. Mat och vin av högsta kvalité och ett kulturliv av världsklass är hårdvaluta i dagens värld. Det är också de starka rötterna i relation till olika delar av världen. De sentida immigranterna kom i stora skaror från Italien, Frankrike och Tyskland. Även den svenska närvaron är tydlig. Det finns en stor judisk grupp och en stark armenisk. Argentina var det första land att i parlamentet erkänna seyfo, folkmordet på Armenier (som också drabbade andra kristna som assyrier, syrianer och kaldéer) en fråga som förhoppningsvis kommer att ta ett steg framåt i Sverige på Broderskaps kongress i sommar.

Samtidigt befinner sig detta spännande land, liksom större delen av Latinamerika, i en död vinkel för det politiska Sverige. Få ministrar tar sig tid att åka så långt. Varje ambassad i Latinamerika täcker allt fler länder med allt mindre personal. Detta är kortsiktigt och olyckligt.

Latinamerika är en oerhört spännande kontinent, i stark utveckling och den del av världen där vänstern just nu går starkast. Här finns mycket att hämta.

Kan utbytet också kombineras med möjligheten att uppleva tangon, så ökar värdet ytterligare.

Taggat , , , , , , , , , , , , , , , ,

För er som följt debatten med Siewert Öholm i Världen idag finns min och Siewerts slutrepliker här.

Read Full Post »

För några minuter sedan presenterades alkohollagsutredningen, och socialdemokraternas svar via Kent Härstedt finns alldeles strax här.

Vi välkomnar att den möjliga serveringstiden begränsas till klockan 3 och att det nu kommer krävas att det finns riktlinjer och tillsynsplaner i kommunerna, för att minska godtyckligheten och öka kontrollen av vilka som har utskänkningstillstånd. Att det införs en examination för dem som får nya serveringstillstånd är rimligt, om man inte kan alkohollagen är det svårt att vara ansvarig för att den uppfylls. Det är också bra att kravet på anmälan av att man säljer folköl blir obligatoriskt, i och med att böter eller fängelse i högst 6 månader kan utdömas, för den som inte anmäler att de säljer. Vi skulle dock gärna se att tillstånd ges först efter prövning, och förstås att det införs möjligheter att dra in dessa tillstånd. Om rätten till folkölsförsäljning missbrukas behöver det finnas sanktioner!

Vid vårt förra förbundsstyrelsemöte tog vi ett uttalande med önskemål till alkohollagsutredningen, där vi bland annat var oroliga för tillstånd till gårdsförsäljning. Men utredaren kommer fram till samma slutsats som vi! Förslaget om gårdsförsäljning skulle innebära problem i förhållande till detaljhandelsmonopolet (systembolaget). Det skulle bland annat innebära avsteg från principen att alkoholförsäljare förhåller sig opartiska till produkterna. Om lokala producenter skulle få möjlighet sälja egentillverkade alkoholprodukter kommer förstås också tillgängligheten på alkohol att öka. Att som utredaren säger att det ”inte skulle dra till sig missbrukare” på grund av att de lokala producenterna skulle sköta sin försäljning i natursköna miljöer (sic) är dock något vi inte ställer oss bakom. Problemet med gårdsförsäljning är inte bara EU’s regler, att Finland inte fått tillstånd att kombinera monopol med gårdsförsäljning, utan faktiskt också praktiska och konkreta. Gårdsförsäljning skulle öka tillgänglighet och därmed missbruk och social utslagning, vi är glada över att förbudet verkar bli kvar.

Att alkoholannonsers storlek minskas är bra, men vi tycker att det behövs ytterligare restriktioner i alkoholreklam, att vissa spritmässor ska tillåtas är till exempel ett steg i fel riktning i fråga om reklam för alkohol. Att hotellens roomservice ska få innehålla även alkohol ser vi inte behovet av.

Att stekbord och viss annan utrustning inte längre kommer att krävas för att få tillstånd till en restaurang (vilket kommenteras att sushi- och vegetariska restauranger får lättare att få tillstånd) tycker jag är en rimlig liberalisering. Bra att Anita Werner slår fast att man inte får bjuda ungdomar på alkohol – men märkligt att hon menar att det är ok om man inte kan se att det inte är skadligt. Hur ska man kunna se det? Vi vet ju att kontakt med och bruk av alkohol i tidiga åldrar tidigt ökar riskerna för framtida alkoholmissbruk.

Sammantaget har alkoholutredaren tagit mycket av det ansvar vi i Broderskapsrörelsen efterfrågade, mycket av den svenska restriktiva alkoholpolitiska linjen som Alkohollagsutredningen var satt att försvara ligger fast, även om det fortfarande finns saker kvar att göra. Gentemot EU finns också en lång rad frågor vi behöver fortsätta att arbeta för, till exempel minimiskatter och en minskning av de enorma införselkvoterna.

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , , , , . På Newsdesk: (S), Sveriges bryggerier, socialdep. Läs mer hos IOGT-NTO och UNF.

Read Full Post »